aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de Zomer, 20 augustus 2023
Matteüs 15,21-28
Vertaling
21Jezus ging uit vandaar1
en trok zich terug2 naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22En zie, een Kananese3 vrouw uit die streek ging uit
en krijste4 :
'Ontferm je over mij,
heer, zoon van David.
Mijn dochter wordt op kwade wijze5 bezeten.'
23Hij antwoordde haar met geen woord.
Zijn leerlingen gingen naar hem toe
en vroegen hem:
'Maak je van haar los6 ,
want ze krijst ons na.'
24Hij antwoordde:
'Ik werd enkel gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël.'7 .
25Zij kwam
en aanbad hem:
'Heer, help mij!'
26Hij antwoordde:
'Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen
en de hondjes toe te werpen.'
27Zij zei:
'Jawel, heer,
want ook de hondjes eten van de kruimels
die van de tafel van hun heren vallen.'
28Toen antwoordde Jezus haar:
'Vrouw, groot is je vertrouwen.
Laat aan jou gebeuren zoals je wenst.'8 .
Haar dochter was genezen van dat uur af9 .
Noten
1De laatstgenoemde locatie is Gennesaret (14,34).
2αναχωρεω (ind aor act) = wijken, zich terugtrekken; een motiefwoord in het boek: 2,12.13.14.22; 4,12; 9,24; 12,15; 14,13; 15,21; 27,5.
3Cf 10,4: Simon de Kananeër; de parallelplaats Mar 7,26 vermeldt een Syro-Fenicische.
4κραζω = krijsen, schreeuwen, hard roepen.
5κακως: bw afgeleid van κακος; Murre stelt als vrijere vertaling voor: in erge mate.
6απολυσον αυτην (imp aor act) = losmaken, loslaten, laten gaan, wegzenden; letterlijk staat er: maak haar los; om ‘losmaken’ toch door te laten klinken hier met een grammaticale vrijheid weergegeven als: maak je van haar los.
7Letterlijk: ik werd niet gezonden anders dan naar de verloren schapen van het huis Israël. Voor het exclusiverende motief cf 10,5-6; het vervolg van het verhaal doorbreekt de beperking.
8θελω (ind prs act) = willen, begeren, wensen, verlangen.
9De laatste regel van het verhaal verplaatst de aandacht naar de locatie waar de in de directe interactie ontbrekende dochter verblijft (cf Mar 7,29-30).
Afdrukken | vertaling door Klaas Holwerda | bij 9e van de Zomer
Laatste wijziging 11 May 2023 07:43:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 15,21-28 [Evangelie] , Mat. 15,21-31 [Evangelie] , Mat. 15,21-28 [Evangelie] "Jouw wil geschiede", Mat. 15,21-28 [Luthers leesrooster]

9e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 56,1-7 [OT]
Mat. 15,21-28 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 863; Colofon