aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de Zomer, 13 augustus 2023
Matteüs 14,22-33
Vertaling
22En1 direct dwong2 hij de leerlingen het schip in te gaan
en hem voor te gaan naar de overkant,
totdat hij de massa’s zou laten gaan.
23Nadat hij de massa’s had laten gaan
ging hij op naar de berg, afgezonderd3 , om te bidden.
Toen het avond geworden was,
was hij daar alleen.
24Het schip was al veel stadiën van de oever verwijderd,
geteisterd door de golven,
want de wind was tegen.
25In de vierde nachtwake kwam hij naar hen toe,
wandelend over de zee.
26Toen de leerlingen hem op de zee zagen wandelen,
werden ze geschokt.
Ze zeiden dat hij een spook was,
en van angst schreeuwden ze.
27Direct4 sprak (Jezus) met hen en zei:
‘Houdt moed,
ik ben (het),
weest niet bang.'
28Petrus antwoordde en zei:
’Heer,
als u het bent,
beveel me naar u toe te komen over het water.
29 Hij zei:
'Kom.’
En neergedaald van het schip wandelde Petrus over het water
en kwam naar Jezus toe.
30Maar kijkend naar de (sterke) wind werd hij bang.
En toen hij begon neer te zinken5 ,
schreeuwde hij en zei:
’Heer,
red mij.’
31Direct stak Jezus de hand uit en pakte hem vast
en hij zegt hem:
'Kleingelovige6 , waarvoor twijfelde7 je?'
32En nadat ze aan boord waren gegaan8 van het schip,
bedaarde9 de wind.
33Die in het schip knielden voor hem neer en zeiden:
’U bent werkelijk (een) zoon van God10 .’
Noten
1Onder invloed van het Hebreeuws (ו ) komt και in NT (en in LXX) vaker voor dan in klassiek Grieks. Of het daarmee een te veronachtzamen spraakgebruik is of toch een relevant(en dus te vertalen) stijlkenmerk, daarover valt te twisten (Blaß-Debrunner-Rehkopf § 442 noot 2)
2Dit werkwoord komt in Mt alleen hier voor.
3Letterlijk: 'op (zijn) eigen'.
4ευθυς ipv. ευθεως, vs. 22 en 31 en andere plaatsen.
5o.a. in LXX Ex. 15,4: … (farao’s) beste officieren verdronk hij in de Rode Zee
6Mt. 6,30 (geen zorgen voor de dag van morgen); 8,26 (vorige storm op het meer); 14,31; 16,8 (leerlingen die bang zijn dat ze geen eten hebben); Lc. 12,28 (= Mt. 6,30). Steeds tegen de leerlingen gezegd. Franc de Ronde merkt bij zijn vertaling van dit stuk uit 2014 op, dat ολιγοπιστος misschien een speelse variant is op ολιγομισθος (kleinverdiener) dat volgens hem meer gangbaar zou zijn. Dat laatste heb ik niet kunnen vinden.
7of: in tweestrijd (zo Franc de Ronde). In δισταζω zit het woord ‘twee’
8αναβαινω is de standaardterm voor aan boord gaan van een schip. Maar Harry Pals wijst in zijn vertaling van dit stuk uit 2008 ook op de tegenstelling met het herhaalde κατά— in vv. 29 en 30.
9Letterlijk: 'werd moe'
10in het Grieks staat geen lidwoord. Of υιος door θεου bepaald wordt tot ‘de zoon van God’ of onbepaald blijft: ‘een zoon van God’ valt uit het Grieks niet op te maken. Moet je misschien ook het hele evangelie verder voor lezen.
Afdrukken | vertaling door Eefje | bij 8e van de Zomer
Laatste wijziging 11 May 2023 07:37:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 14,22-33 [Evangelie] , Mat. 14,22-36 [Evangelie] Groot van vertrouwen of kleingelovig?, Mat. 14,22-33 [Evangelie] Over de wateren

8e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jona 2,2-11 [OT]
Mat. 14,22-33 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 908; Colofon