aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de Zomer, 6 augustus 2023
Matteüs 14,13-21
Vertaling
13Toen Jezus dat gehoord had,
nam hij vandaar met een boot de wijk naar een afgelegen plek, alleen;
de menigten hoorden het
en volgden hem te voet uit de steden.
14Toen hij naar buiten kwam
zag hij de enorme menigte
en werd over hen met ontferming bewogen,
en hij genas de zieken onder hen.
15Toen het laat werd
kwamen de leerlingen bij hem en zeiden:
'De plek is afgelegen
en de tijd is al ver heen;
ontbind de menigten,
zodat ze naar de dorpen gaan
om zich wat eten te kopen.'
16Maar Jezus zei tot hen:
'Het is niet nodig dat ze weggaan;
geven júllie hen te eten!'
17Maar zij zeiden tot hem:
'Wij hebben hier alleen maar vijf broden en twee vissen.'
18En hij zei:
'Breng die bij me.'
19Hij gebood de menigten op het gras te gaan zitten,
nam de vijf broden en de twee vissen,
keek op naar de hemel,
sprak de dankzegging uit,
brak het
en gaf de broden aan de leerlingen,
en de leerlingen aan de menigten.
20Allen aten en werden verzadigd,
en ze verzamelden wat restte van de brokken: twaalf volle manden!
21Gegeten hadden zo’n vijfduizend mannen,
nog zonder vrouwen en kinderen.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 7e van de Zomer
Laatste wijziging 11 May 2023 07:36:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 14,13-21 [Evangelie] groen gras in de woestijn, Mat. 14,13-21 [Evangelie] Het rouwmaal in de wildernis

7e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Neh. 9,16-20 [OT]
Mat. 14,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 958; Colofon