aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag v.d. zomer, 2 juli 2023
Matteüs 10,34-42
Gekomen om het zwaard te brengen
Vertaling
34Denk niet
dat ik gekomen ben
om vrede op de aarde te brengen;
ik ben niet gekomen
om vrede te brengen, maar het zwaard.
35Want ik ben gekomen
om een mens tegen zijn vader op te zetten,
een dochter tegen haar moeder,
een bruid tegen haar schoonmoeder;
36de vijanden van een mens: zijn huisgenoten.1
37Wie zijn vader of moeder meer liefheeft dan mij
is mij niet waard,
wie zijn zoon of dochter meer liefheeft dan mij
is mij niet waard;
38en wie zijn kruis niet aanneemt
en mij navolgt
is mij niet waard.
39Wie zijn leven gevonden heeft,
die zal het verliezen,
en wie zijn leven verloren heeft laten gaan vanwege mij,
die zal het vinden.
40Wie jullie ontvangt
ontvangt mij,
en wie mij ontvangt
ontvangt hem
die mij gezonden heeft.
41Wie een profeet ontvangt
omdat zijn naam ‘profeet’ is,
zal het loon van een profeet aannemen2 ,
wie een rechtvaardige ontvangt
omdat zijn naam ‘rechtvaardige’ is,
zal het loon van een rechtvaardige aannemen.
42En wie één van deze kleinen een beker koud water te drinken geeft,
alleen omdat zijn naam ‘leerling’ is,
zal
– amen, ik zeg het jullie –
zijn loon niet verliezen.
Noten
1Vgl. Micha 7:5-6
2Vgl. 1Kon. 17:9-24, 2Kon. 4:9-37.
Afdrukken | vertaling door Marco Visser | bij 2e zondag v.d. zomer
Laatste wijziging 11 May 2023 07:17:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 10,34-42 [Evangelie] , Mat. 10,34-42 [Evangelie] , Mat. 10,34-42 [Evangelie] , Mat. 10,34-42 [Evangelie] , Mat. 10,34-42 [Evangelie] , Mat. 10,34-42 [Evangelie] Geen vrede maar strijd, Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 10,34-42 [Commentaar] , Mat. 10,34-42 [Commentaar] geen vrede maar het zwaard

2e zondag v.d. zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 29,1-14 [OT]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 820; Colofon