aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van de herfst, 7 oktober 2007
Lucas 17,1-10
Vertaling
1Hij zei tot zijn leerlingen:
Het is niet aannemelijk
dat de struikelblokken niet komen,
maar o wee1 , door wie ze komen!
2Het zou beter2 voor hem zijn
als er een molensteen om z'n nek lag
en hij in de zee gesmeten werd,
dan dat hij één van deze kleinen
zou laten struikelen.
3Let goed op jezelf!
Als je broer zondigt: bestraf hem3 ,
en als hij tot inkeer komt: vergeef hem.
4Ook4 als hij zeven keer op een dag tegen jou zondigt,
en zeven keer wendt hij zich tot jou
en zegt: ik kom tot inkeer —
je zult hem vergeven.
5De apostelen zeiden tot de Heer:
Geef5 ons vertrouwen6 !
6De Heer zei:
als je vertrouwen hebt als een mosterdzaad
en je zou tegen deze moerbeiboom zeggen7 :
kom los van je wortels en plant jezelf in de zee —
hij zou jullie gehoorzamen!
7Wie van jullie, met een knecht
die ploegt of het vee hoedt,
zal, als hij thuis komt van het land8 ,
tot hem zeggen: kom direct en val aan9 ?
8Zal10 hij niet tot hem zeggen:
maak m'n avondeten klaar,
kleed je om en bedien me
zolang ik11 eet en drink;
daarna kun jij eten en drinken?
9Hij hoeft de knecht toch niet dankbaar te zijn12
omdat hij deed wat hem was opgedragen?
10Zo moeten ook jullie zeggen13 ,
als je alles hebt gedaan wat je was opgedragen:
wij zijn knechten zonder nut,
wat we moesten doen14 , hebben we gedaan.

N.B. Kanttekeningen van Harry Pals met reakties
Noten
1is 'ouai' niet eerder 'ach' (klacht) dan 'wee' (aanklacht)? (vgl jiddisch 'oi')
'Ach' vind ik te slap, want hier wordt duidelijk gezegd dat het oppassen geblazen is. Bovendien heb ik niet vertaald met 'wee', maar met 'o wee',  en daar zit ook een stuk compassie in.
2is 'lusitelei' niet sterker dan 'het zou beter zijn'?; bijv. 'hij heeft er baat bij' (niet 'zou')
Wat voor baat heeft hij erbij? Nuttig of voordelig is de betekenis; dan kan 'beter' toch ook goed, zeker gezien het Nederlands spraakgebruik?
3ik zou kiezen voor de 1e betekenis van 'epitiman': vermanen, berispen
De eerste betekenis is een boete of straf geven; de verzwakte betekenis is vermanen. Gezien de samenhang hier kies ik liever voor bestraffen, met daar tegenover het vergeven als andere mogelijkheid.
4het eerste 'kai' zou ik vertalen met 'zelfs'
Wanneer je de interpunctie secundair acht, loopt de zin eigenlijk gewoon door. Misschien wijzigen in: ook als hij 7x etc.
5er staat niet 'geven' maar 'toevoegen' (evt. 'meer geven')
Toevoegen (prostithèmi) heeft in het Grieks en in het Nederlands een wat negatieve bijsmaak (iemand iets toevoegen, bv. een scheldwoord, een verwijt, eenverwensing, een oorlog).. Eerste betekenis blijft echter plaatsen, stellen, zetten. Daarom vind ik dat geven wel kan; maar ik ruil het in voor iets beters.
6in 'pistis' klinkt ook altijd mee 'vertrouwen' — 'geloofsvertrouwen'?
Pistis en pisteuoo pleeg ik met vertrouwen te vertalen. Zal ik wijzigen.
7begint bij 'elegete' niet de hoofdzin?
Ik weet niet wat dan anders zou moeten.
8ik probeer 'land' te reserveren voor 'ge', hier kan heel goed 'akker'
Ik vertaal gè met aarde of land, en agron met land, evt. akker. Thuiskomen van het land is toch niet: uit een ander land? Ik zie geen misverstand ontstaan.
9'val aan': met NB heel leuk gevonden...!
10'alla' tegenstelling, 'daarentegen' bijv.
Door de scheiding die ik aanbreng d.m.v. het vraagteken en het beginnen met een nieuwe zin, of als je een stilte in die dezelfde spanning opbouwt als 'maar' of 'daarentegen', krijg je ook die tegenstelling. Een kwestie van hardop lezen, vind ik, mèt pauze/stilte na vs. 7
11ik zou het 'ik' bij het avondeten laten horen, 'maak klaar wat ik kan eten' (of: 'maak voor mij...')
OK, 'maak m'n avondeten klaar' maak ik ervan
12waarom zou je de ontkenning niet meer laten horen: 'hij hoeft de knecht toch niet dankbaar te zijn...'
OK, neem ik over
13is 'legete' niet bedoeld als imperatief?
Inderdaad: Zo moeten (zullen) jullie ook zeggen, als...
14'moesten doen' — in het Grieks klinkt mee de notie van 'verschuldigd zijn'  
Als je iets verschuldigd bent, moet dat dan niet? Is 'wat we schuldig waren te doen' dan beter? Nee toch?
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 3e zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties:
harrypals: eerste kanttekeningen [2007-09-24 11:07:19]
1 is 'ouai' niet eerder 'ach' (klacht) dan 'wee' (aanklacht)? (vgl jiddisch 'oi')
2 is 'lusitelei' niet sterker dan 'het zou beter zijn'?; bijv. 'hij heeft er baat bij' (niet 'zou')
3 ik zou kiezen voor de 1e betekenis van 'epitiman': vermanen, berispen
4 het eerste 'kai' zou ik vertalen met 'zelfs'
5 er staat niet 'geven' maar 'toevoegen' (evt. 'meer geven')
5/6 in 'pistis' klinkt ook altijd mee 'vertrouwen' — 'geloofsvertrouwen'?
6 begint bij 'elegete' niet de hoofdzin?
7 ik probeer 'land' te reserveren voor 'ge', hier kan heel goed 'akker'
7 'val aan': met NB heel leuk gevonden...!
8 'alla' tegenstelling, 'daarentegen' bijv.
8 ik zou het 'ik' bij het avondeten laten horen, 'maak klaar wat ik kan eten' (of: 'maak voor mij...')
9 waarom zou je de ontkenning niet meer laten horen: 'hij hoeft de knecht toch niet dankbaar te zijn...'
10 is 'legete' niet bedoeld als imperatief?
10 'moesten doen' — in het grieks klinkt mee de notie van 'verschuldigd zijn'  

Andere vertalingen: Luc. 17,1-10 [Evangelie] Geef ons meer vertrouwen, Luc. 17,1-10 [Evangelie] Geloofsvertrouwen in God en in elkaar, Luc. 17,1-10 [Evangelie] , Luc. 17,1-10 [Evangelie] In zee gesmeten of geplant..., Luc. 17,1-10 [Evangelie] Zie toe op jezelf...!

3e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 112; Colofon