aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de Zomer, 10 september 2023
Ezechiël 33,7-11
Vertaling
7Jij, mensenkind,
als waker1 heb Ik jou gegeven2 aan3 het huis4 van Israël.
Wanneer jij uit mijn mond een woord hoort,
zul je hen namens5 Mij waarschuwen.
8Als Ik tegen iemand die slecht handelt, zeg:
Slechterik, jij zult zeker sterven,
maar jij spreekt niet om degene die slecht handelt, te waarschuwen voor zijn levenswijze6 ,
hij, diegene die slecht handelt, zal (dan) door zijn schuld sterven,
maar zijn bloed zal Ik van jou7 opeisen.
9Jij,
wanneer jij iemand die slecht handelt, waarschuwt voor zijn levenswijze8 ,
dat diegene zich daarvan af moet keren,
maar diegene keert zich niet af van zijn levenswijze9 ,
dan zal diegene door zijn schuld sterven,
maar jij,
jij hebt jouw leven gered.
10Jij, mensenkind,
zeg tot het huis10 van Israël:
Dit zeggen jullie:
Voorwaar11 , onze misdaden en onze tekortkomingen (drukken) op ons
en daardoor zijn wij gevallen12 .
Hoe zouden wij dan leven?
11Zeg tegen hen:
Zo waar Ik leef,
-uitspraak van de Heer, de Eeuwige-
Ik schep geen behagen in de dood van degene die slecht handelt,
maar wel in het zich afkeren van degene die slecht handelt, van zijn levenswijze13
zodat hij blijft leven.
Keer je af,
keer je af van jullie verkeerde wegen!
Waartoe14 zouden jullie sterven, huis15 van Israël?
Noten
1letterlijk: de wacht houder, participium als aanduiding van een statische situatie
2het perfectum zou ook performatief opgevat kunnen worden: geef Ik jou
3of: gesteld over
4volk
5letterlijk: vanuit
6letterlijk: weg
7letterlijk: uit jouw hand
8letterlijk: weg
9letterlijk: weg
10volk
11כי is emfatisch opgevat
12participium als aanduiding van een statische situatie
13letterlijk: weg
14למה kijkt vooruit; onderscheiden van מדוע, dat terugkijkt
15volk
Afdrukken | vertaling door a3predhdorp | bij 12e van de Zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:57:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,1-20 [OT-alt] , Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT]

12e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 33,7-11 [OT]
Mat. 18,1-20 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 950; Colofon