aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de Zomer, 20 augustus 2023
Jesaja 56,1-7
Vertaling
1Zo zegt JHWH:
Behoed het recht en doe gerechtigheid
want mijn bevrijding staat op het punt te komen
en mijn gerechtigheid aan de dag te treden.
2Gelukkig een sterveling die dit doet,
een mensenkind dat hieraan vasthoudt,
die de Sabbat behoedt voor ontheiliging,
die zijn hand behoedt om enig kwaad te doen.
3Laat de vreemdeling die zich aansluit bij JHWH niet zeggen:
'JHWH sluit mij toch uit van zijn volk.'
'Laat de eunuch niet zeggen:'
Ik ben maar een dorre boom.'
4Want zo zegt JHWH over de eunuchen
die mijn sabbatten houden,
die verkiezen wat mijn welgevallen heeft
en die vasthouden aan mijn verbond:
5'Ik geef hen in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken met hun naam1
beter dan zonen en dochters.'
Een eeuwige naam geef ik hen, die niet zal verdwijnen.
6En de vreemdelingen die zich aansluiten bij JHWH
om hem te dienen uit liefde voor de naam van JHWH
en om zijn dienaren te zijn,
— ieder die de sabbat behoedt voor ontheiliging
en vasthoudt aan mijn verbond —
7hen breng ik naar mijn heilige berg,
hen schenk ik vreugde in mijn gebedshuis.
Hun brand— en slachtoffers zullen welkom zijn op mijn altaar.
Want mijn huis zal heten:
Een gebedshuis voor alle volken.
Noten
1יָ֣ד וָשֵׁ֔ם, denk aan het naar deze tekst genoemde gedachtenismonument in Jeruzalem voor de slachtoffers van de Shoah.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 9e van de Zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:54:25
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 56,1-7 [OT] , Jes. 56,1-7 [OT] , Jes. 56,1-8 [OT] , Jes. 56,1-7 [OT] , Jes. 56,1-8 [OT-alt]

9e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 56,1-7 [OT]
Mat. 15,21-28 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 828; Colofon