aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de Zomer, 13 augustus 2023
Jona 2,2-11
Vertaling
1JHWH beschikte een grote vis om Jona op te slokken1 .
Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten
2Jona bad tot JHWH, zijn God, uit het ingewand van de vis:
3‘Ik heb vanuit mijn benauwdheid geroepen naar JHWH
en Hij antwoordde mij.
Midden uit het dodenrijk heb ik geschreeuwd
en U hebt mijn stem gehoord
4U wierp mij de diepte in, in het hart van de zee.
En zo houdt water mij omsingeld.
Al uw brekers en rollers, over mij zijn ze heen gegaan.
5En ik, ik heb moeten zeggen:
“Verstoten ben ik, weg uit uw ogen.
Kan ik dan werkelijk weer uw heilige ruimte zien?”
6Water heeft mij overspoeld, bedreiging van mijn leven.
Oervloed is het die mij omsingeld houdt,
Riet, gebonden om mijn hoofd.
7Tot aan de funderingen van de bergen was ik weggezakt;
de aarde, haar grendels hadden mij vast, voor altijd.
U trok mijn leven omhoog, uit het graf, JHWH.
8Toen mijn levenskracht in mij verkommerde,
heb ik weer aan JHWH gedacht.
En in mijn gebed kwam tot U in de heilige ruimte.
9Zij die bij de loze afgoden blijven,
geven he die hen trouw is, op.
10En ik, met lofzang zal ik U offers brengen.
Wat ik als gelofte heb gedaan,
zal ik inlossen.
Redding is bij JHWH.’
Noten
1Deze vertaling van Eep Talstra vindt u in: Eep Talstra, 'De voorsprong van het Woord: Jona in het land van de lezenden', in: Jaap van Dorp & Tineke Drieënhuizen (red.), Heilige tekst in onze taal: Bijbelvertalen voor gereformeerd Nederland, Heerenveen 2006, 103-119, i.h.b. 108-109
Afdrukken | vertaling door ETCBC | bij 8e van de Zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:53:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jona 2,2-11 [OT] , Jona 2,1-10 [OT] , Jona 2,2-11 [OT]

8e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jona 2,2-11 [OT]
Mat. 14,22-33 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 509; Colofon