aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de Zomer, 6 augustus 2023
Nehemia 9,16-20
Inleiding
Voor een uitleg van Nehemia 9, zie Nico Riemersma, 'Net zo trouw als Abraham: De plaats van Nehemia 10,1 [MT] in de context', in: Kerk en Theologie 72/2 (2021), 170-182. Het artikel is ook te vinden op www.nicoriemersma.nl (blog 12 april 2021).
Vertaling
16Maar zij, onze vaderen, handelden boosaardig,
ze verhardden hun nek
en hoorden niet naar uw geboden.
17Ze weigerden om te horen
en gedachten niet de wonderen die U bij hen gedaan had.
Ze verhardden hun nek
en stelden een hoofd aan
om terug te keren tot hun dienstwerk, in hun rebellie.

Maar U bent een god van vergeving,
genadig en barmhartig,
traag tot toorn en groot aan loyaliteit
U hebt hen niet achtergelaten.
18Zelf toen ze zich een gegoten kalf gemaakt hadden
en zeiden:
'Dit is jullie god die jullie heeft doen opgaan uit Egypte',
en zij grote misdrijven bedreven,
19hebt U in uw ruime barmhartigheid hen niet in de woestijn achtergelaten.
De wolkkolom boven hen week niet
om hen overdag te leiden op de weg
en de vuurkolom niet 's nachts
om de weg voor hen te verlichten waarop ze gingen.
20Uw goede geest hebt U gegeven
om hen begrip bij te brengen.
Uw manna hebt U niet onthouden aan hun mond
en water hebt U hen gegeven voor hun dorst.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 7e van de Zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:52:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Neh. 9,1-38 [OT-alt] Een geschiedenis van ongehoorzaamheid, Neh. 9,15-20 [OT] , Neh. 9,15-20 [OT] , Neh. 9,15-20 [OT] , Neh. 9,9-21 [OT-alt]

7e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Neh. 9,16-20 [OT]
Mat. 14,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 358; Colofon