aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaartsdag, 18 mei 2023
Daniël 7,9-14
Inleiding
De schriftlezing is officieel: Daniël 7:9-10 en 13-14.
De vertaling is van Panc Beentjes.
Vertaling
9Terwijl ik toekeek,1 werden er tronen neergezet
en een hoogbejaard iemand2 nam plaats;
zijn kleed was wit als sneeuw
en het haar op zijn hoofd als zuivere wol;
zijn troon vlammen van vuur,
de wielen ervan een brandend vuur.
10Een rivier van vuur vloeide en stroomde voor hem uit.
Duizend maal duizenden dienden hem,
tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem.
De rechters van het hof namen plaats en de boeken werden geopend.

13Terwijl ik in nachtelijke visioenen toekeek,
zie, met de wolken van de hemel was iemand komende als de zoon van een mens;
hij kwam naar de hoog bejaarde toe
en ze brachten hem tot vlak voor hem.
14Hem werd gegeven heerschappij, majesteit en koningschap;
alle volken, naties en talen dienden hem.3
Zijn heerschappij is een heerschappij voor altijd die niet zal verdwijnen
en zijn koningschap zal niet vergaan.
Noten
1Letterlijk: ‘Ik was kijkende totdat …’.
2Letterlijk: ‘een oude van dagen’.
3Ook mogelijk: ‘… zodat/opdat alle volken, naties en talen hem zouden dienen’.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Hemelvaartsdag
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:33:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,1-14 [OT-alt] , Dan. 7,1-14 [OT]
Exegeses: Dan. 7,9-14 [Commentaar] de Mensenzoon

Hemelvaartsdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 5,8-11 [Epistel]
Dan. 7,9-14 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 851; Colofon