aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag v.d. zomer, 9 juli 2023
Zacharia 9,9-12
Vertaling
9Juich bovenmate, dochter van Sion!
Schreeuw het uit, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw koning komt tot u,
rechtvaardig, een bevrijder is hij,
arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelshengst, op een ezelinnejong.
10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm vernietigen,
en de paarden uit Jeruzalem.
De strijdboog zal vernietigd worden.
Hij spreekt de volkeren vrede toe.
Zijn heerschappij is van zee tot zee,
van de rivier tot aan de einden der aarde.

11Ook u, op uw verbondsbloed,
laat Ik uw gevangenen vrij uit de put waarin geen water zat.
12Keer terug naar de burcht,
u, gevangenen van de hoop!
Ook is deze dag de bekendmaking:
Dubbel zal ik het u vergelden.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 3e zondag v.d. zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:16:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 9,9-12 [OT] , Zach. 9,9-12 [OT] , Zach. 9,9-12 [OT] , Zach. 9,9-12 [OT]
Exegeses: Zach. 9,9-13 [Commentaar]

3e zondag v.d. zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 9,9-12 [OT]
Mat. 11,25-30 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon