aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Trinitatis, 18 juni 2023
Jesaja 12,1-6
Vertaling
1Op die dag zul je zeggen:
Ik loof u, JHWH!
Ja, Gij zijt woedend op mij geweest,
maar laat uw woede keren –
Gij troost mij.1
2Zie, God is mijn bevrijding2 :
ik weet mij veilig, ik beef niet3 .
Ja, mijn kracht, mijn lied is JH, JHWH4 ,
hij is mij tot bevrijding geworden.
3Met vreugde zullen jullie water scheppen
uit de bronnen van bevrijding!
4Op die dag zullen jullie zeggen5 :
Loof JHWH, roep zijn naam uit,
maak onder de volken zijn werken6 bekend,
maak indachtig dat zijn naam hoogverheven is.
5Zing een lied voor JHWH,
ja, heerlijke dingen heeft hij gedaan:
laat het bekend gemaakt worden op heel de aarde.
6juich en jubel,
bewoonster van Sion,
ja, groot is in je midden de Heilige van Israël!
Noten
1Het thema van de troost wordt in Jes. 40-52 opgepakt en uitgewerkt. Zie o.a. de roep om troost in 40:1 en het perfectum ‘JHWH heeft zijn volk getroost’ in 52:9.
2Driemaal het woord יְשׁוּע in deze twee verzen, kernwoord: bevrijding! ‘Hij is mij tot bevrijding geworden’, zo ook in het lied van Mozes (Ex. 15:2) dat hier geciteerd wordt.
3Woordspel/ binnenrijm om de tegenstelling te versterken:אֶבְטַ֖ח וְלֹ֣א אֶפְחָ֑ד
4Hier de zeldzame combinatie van het tetragrammaton met de verkorte vorm ervan: יָ֣הּ יְהוָ֔ה, vgl. Jes. 26:4 en nogmaals Ex. 15:2. זִמְרָה kan ‘lied’ betekenen (vgl. mizmor = Psalm), maar ook ‘sterkte’; met de twee betekenissen wordt hier gespeeld, sterkte is immers ook het synoniem van het woord ervoor, ‘kracht’. Maar zie vervolgens v. 5: zing een lied!
5Herneming van v. 1, terwijl de tekst met v. 3 in het meervoud is overgegaan.
6Niet het bekende ‘daad’ van עָשָׂה, maar het minder voorkomende עֲלִילָה, ‘actie, praktijk, doen en laten’.
Afdrukken | vertaling door Marco Visser | bij 2e na Trinitatis
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:11:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 12,1-6 [OT] , Jes. 12,1-6 [OT] , Jes. 12,1-6 [Antwoordpsalm] , Jes. 12,1-6 [Antwoordpsalm] , Jes. 12,1-6 [OT]

2e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 9,35-38 [Evangelie]
Jes. 12,1-6 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 467; Colofon