aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 11 juni 2023
Jesaja 57,14-21
Vertaling
14Hij zegt:
'Hoog [de weg] op, hoog [de weg] op,
Maak de weg vrij:
hef de struikelblokken op van de weg van mijn volk.'
15Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die woont voor altijd,
Heilig is zijn naam:
'Hoog en heilig woon Ik
en bij de verbrijzelde en de vernederde van geest
om te doen opleven de geest van de vernederden
om te doen opleven het hart van de verbrijzelden.
16Want, niet voor eeuwig wil Ik twisten
niet voortdurend wil Ik toornen;
want de geest is voor mijn aangezicht zwak,
de levensadem die Ik heb gemaakt.
17Om de ongerechtigheid van zijn winstbejag toornde Ik,
sloeg Ik [het volk], terwijl Ik mij in toorn verborg:
het ging, zich afwendend, op de weg van het eigen hart.
18Zijn wegen heb ik gezien
maar ik zal het [volk] genezen
ik zal het leiden
en het vertroosting uitbetalen, en wel aan de treurenden
Ik ben de vrucht der lippen aan het scheppen:
Vrede, vrede voor hem die ver weg is en voor hem die dichtbij is.'
JHWH zegt:
'Ik genees ik het [volk].
20De boosdoeners zijn als de zee, zo woelig
dat die niet meer kalm kan worden.
Zijn wateren woelen slijk en modder op.
21 Er is geen vrede, zegt mijn God, voor de boosdoeners.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:04:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 57,14-21 [OT]

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 9,9-13 [Evangelie]
Jes. 57,14-21 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 887; Colofon