aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 4 juni 2023
Exodus 34,4-9
Vertaling
41 Hij – Mozes – hakte2 twee stenen platen uit net zoals de eerste.
Mozes stond vroeg in de morgen op
en ging omhoog de berg Sinaï op
zoals JHWH hem geboden had.
Hij nam de stenen platen in zijn hand.
5Toen daalde JHWH neer in de wolk
en ging daar bij hem staan.
Hij riep de naam3 JHWH uit.
6Toen JHWH aan zijn aangezicht4 voorbijging
riep hij5 :
JHWH, JHWH, barmhartige en genadige god
wiens toorn niet snel ontbrandt
en uitermate solidair en trouw,
7die solidair blijft met duizenden6
die schuld en overtreding en zonde wegneemt
en [die] zeker niet ongestraft laat
[maar] de schuld van de vaders7 vergeldt8 aan de kinderen en de kleinkinderen
tot het derde en het vierde geslacht.
8Toen haastte Mozes zich, om zich ter aarde te buigen
en hij knielde neer.
9Hij zei:
Als ik toch genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer
laat dan mijn heer in ons midden meegaan
want een halsstarrig volk is dit.
Vergeef onze schuld en onze zonde
en verwerf ons als erfdeel!
Noten
1Deze vertaling is zwaar schatplichtig aan de andere vertalingen op deze site, zoals die van Evert van den Berg, Wim Vroon en Gert Landman.
2Van dezelfde stam als de פסל, het ‘gesneden beeld’ dat je volgens de tekst die op die platen komt juist niet mag maken van de godheid (Ex. 20:4). Als Israël een ‘beeld’ vereert, dan zijn dat de Tien Woorden.
3Vaak ‘de naam van’ maar ‘van’ is bij een constructus-verbinding slechts één van de opties; ‘de Naam JHWH’ bij Wim Vroon en Gert Landman op deze site, ook de Naardense Bijbel met “hij roept de naam ‘Ene’ uit”.
4על־פני hoeft zeker niet altijd met aangezicht vertaald te worden, maar hier juist wel, omdat juist in het vorige hoofdstuk duidelijk werd dat JHWH’s aangezicht niet gezien kan worden, maar Hij alleen van achteren gezien wordt (Ex. 33:1-23).
5Er is (bewust, denk ik) even onduidelijkheid, wie er nu gaat spreken, Mozes of JHWH. Het lijkt duidelijk dat JHWH hier zichzelf voorstelt, zie ook Mozes’ reactie in vs. 8.
6Misschien mag je hier in gedachten aanvullen ‘geslachten’, net zoals in Ex. 20:5-6. Zie bijv. Piet van Veldhuizen in een lezenswaardig artikel over die laatste tekst, waarin hij concludeert dat Gods toorn en zijn zorgzaamheid zich verhouden als 3 à 4 op de 1000.
7Zou je hier ook niet inclusief moeten vertalen, ‘(voor)ouders’?
8פקד is ongeveer de moeilijkste Hebreeuwse wortel, zelfs de basisbetekenis is omstreden, vermoedelijk ‘onderzoeken, inspecteren’ (HALOT). Maar het kan dan nog alle kanten uit, net zoals in het Nederlands: bezoek kan een bezoeking zijn, en visite prettig maar visitatie helemaal niet. Hier kun je niet om de negatieve kant heen: de volgende generaties worden opgezadeld met de fouten van het voorgeslacht. ‘zuordnend’, Buber. In Met andere woorden verschenen diverse artikelen over deze kwestie, ik noem slechts de spannende bijdrage van Dick Wursten die argumenteert tégen het wegretoucheren van de toornige, ‘naijverige’ God door al-te-goed-bedoelende theologen die zeker weten ‘dat God zo niet is’.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Trinitatis
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:03:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,1-10 [OT-alt] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT-alt]

Trinitatis - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 28,16-20 [Evangelie]
Ex. 34,4-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 158; Colofon