aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 28 mei 2023
Ezechiël 11,17-20
Vertaling
17‘Zeg daarom:
“Zo zegt mijn heer, JHWH:
‘Ik zal u verzamelen uit de volken,
Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarin u verspreid bent,
en Ik zal u de grond van Israël geven.
18Zij zullen daarheen komen
en al zijn cultusbeelden en al zijn gruwelen daaruit verwijderen.
19Ik geef hun één hart
en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven.
Ik verwijder het hart van steen uit hun vlees
en geef hun een hart van vlees,
20opdat zij in mijn verordeningen zullen gaan
en mijn rechtsregels bewaren en doen.  
Dan zijn ze Mij een volk,
en zal Ík hun een god zijn.’”
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Pinksteren
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:00:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT]
Exegeses: Ez. 11,17-20 [Commentaar] Een nieuw hart

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 5,1-14 [Epistel]
Ez. 11,17-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 843; Colofon