aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Exaudi, 21 mei 2023
Ezechiël 39,21-29
Vertaling
21Ik geef mijn heerlijkheid (te kennen) onder de volken.
Alle volken zien mijn gericht
dat Ik voltrek
en mijn macht
die Ik hun doe voelen1 .
22Dan zullen zij, het volk2 van Israël3 , weten
dat Ik het ben, de Eeuwige, hun God,
van die dag af en daarna.
23Dan weten de volken
dat zij, het volk4 van Israël, vanwege hun afvalligheid in ballingschap gingen,
omdat zij Mij ontrouw waren geweest.
Ik verborg mijn gelaat voor hen
en gaf Ik hen in de hand van hun onderdrukkers.
Ze vielen allen door het zwaard.
24Overeenkomstig hun onreinheid en hun wandaden heb Ik met hen gedaan
en mijn gelaat voor hen verborgen.
25Wees overtuigd5 ,
-dit heeft mijn heer, de Eeuwige, gezegd-
nu ga Ik de ballingen van Jakob terugbrengen
en Mij ontfermen over heel het volk6 van Israël.
(Want) Ik ijver voor mijn heilige naam.
26Zij zullen hun schande en al hun ontrouw,
waarmee zij Mij ontrouw zijn geweest, hebben gedragen7 ,
wanneer zij (weer) veilig op hun grondgebied wonen,
door niemand opgeschrikt.
27Als Ik hen uit de volken terugbreng
en hen bijeenbreng vanuit de landen van hun vijanden,
zal Ik daardoor de Heilige blijken voor de ogen van de vele volken.
28Dan weten zij
dat Ik het ben, de Eeuwige, hun God,
die hen in ballingschap deed gaan onder8 de volken,
en nu Ik hen verzamel op hun grondgebied.
Geen van hen zal nog daar achterblijven.
29Ik zal mijn gelaat niet meer voor hen verbergen,
(Ik) die mijn Geest9 heb uitgestort over het volk10 van Israël.
Uitspraak van mijn heer, de Eeuwige.
Noten
1letterlijk: mijn hand die Ik op hen leg
2letterlijk: huis
3M. Dijkstra, Ezechiël II, T&T, Kampen 1989, 143, leest hier: de volken
4letterlijk: huis
5לכן opgevat als voorwaar
6letterlijk: huis
7Dijkstra, a.w., 144: geboet
8letterlijk: naar
9Ez. 37:14
10letterlijk: huis
Afdrukken | vertaling door a3predhdorp | bij Zondag Exaudi
Laatste wijziging 17 Mar 2023 20:59:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 39,21-29 [OT] , Ez. 39,21-29 [OT] , Ez. 39,21-29 [OT] JHWH ontfermt zich omwille van zijn heilige naam over Israël, Ez. 39,21-29 [OT] JHWH ontfermt zich omwille van zijn heilige naam over Israël

Zondag Exaudi - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 4,1-19 [Epistel]
Ez. 39,21-29 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 461; Colofon