aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Cantate, 7 mei 2023
Deuteronomium 6,20-25
Vertaling
20Wanneer uw zoon u morgen vraagt:
“Wat getuigen de voorschriften en de rechtsregels
die JHWH, onze god, u geboden heeft?”
21dan moet u tegen uw zoon zeggen:
“Dienstknechten waren we van farao in Egypte,
JHWH heeft ons met sterke hand uit Egypte doen uitgaan.
22JHWH deed grote en vreeswekkende tekenen en wonderen
in Egypte, bij farao en heel zijn huis, voor onze ogen,
23ons heeft Hij vandaaruit doen uitgaan
om ons te doen komen
om aan ons het land te geven,
dat Hij aan onze vaderen gezworen had.
24JHWH heeft ons geboden om al deze voorschriften te doen,
om JHWH, onze god, te vrezen,
voor het goede voor ons alle dagen
voor ons leven zoals deze dag.
25Rechtvaardigheid1 is het voor ons
dat wij bewaren2 om te doen heel dit gebod voor JHWH, onze god
zoals Hij ons geboden heeft.”
Noten
1Ik interpreteer dit tsedaka als: op basis van deze drieslag (drie daden van JHWH: in vv. 21c, 22-23 en 24), is het voor 'ons' gepast om heel dit gebod te doen.
2d.i. 'eraan vasthouden'.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Zondag Cantate
Laatste wijziging 17 Mar 2023 16:31:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,17-25 [OT-alt]

Zondag Cantate - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 2,13-25 [Epistel]
Deut. 6,20-25 [OT]
1Petr. 3,1-13 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 357; Colofon