aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Misericordias, 23 april 2023
Jesaja 43,1-12
Vertaling
1Maar nu, zo zegt de Eeuwige,
die u schept, Jakob,
en die u vormt, Israël:
Vrees niet, want ik verlos u,
ik roep uw naam, u bent de mijne!
2Wanneer u door het water gaat, ben ik bij u,
en door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door vuur gaat, zal het u niet verteren
en de vlam zal u niet verbranden.
3Ik ben immers de Eeuwige, uw God,
de heilige Israëls, uw bevrijder.
Egypte geef ik als losgeld voor u,
Ethiopië en Seba in uw plaats.
4Omdat u kostbaar bent in mijn ogen,
omdat u waardevol bent en ik u liefheb,
geef ik mensen voor u in de plaats
en naties in ruil voor uw leven.
5Vrees niet want ik ben bij u.
Van de opgang der zon laat ik uw nazaten komen
en van de ondergang der zon breng ik u samen.
6Ik zeg tegen het noorden: Geef!
en tegen het zuiden: Houd niet tegen!
Breng mijn zonen van ver
en mijn dochters van het einde der aarde,
7Allen, die mijn naam dragen,
die ik geschapen heb tot mijn eer,
die ik gevormd heb, ja, gemaakt.

8Leid het blinde volk naar voren, ook al heeft het ogen,
dat doof is, ook al heeft het oren!
9Alle volken zijn samengekomen
en de naties hebben zich verzameld.
Wie onder hen brengt dit naar voren,
Hebben zij ons de eerdere dingen laten horen?
Laten zij hun getuigen leveren en gelijk krijgen
en het horen en zeggen: het is waar.
10U bent mijn getuigen
– uitspraak van de Eeuwige-
mijn knecht, die ik heb verkoren,
opdat jullie mij kennen en vertrouwen
en inzien dat Ik het ben.
Voor mij werd geen god gevormd
en na mij zal er geen zijn.
11Ik, ik ben de Eeuwige,
en behalve mij is er geen Bevrijder.
12Ik heb het aangekondigd, en ik heb bevrijd, en ik heb het doen horen,
en onder u ben ik geen vreemde
U bent mijn getuigen
– uitspraak van de Eeuwige –
dat ik God ben.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij Zondag Misericordias
Laatste wijziging 17 Mar 2023 16:29:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 43,9-12 [OT] , Jes. 43,8-13 [OT] , Jes. 43,1-13 [OT-alt] , Jes. 43,9-12 [OT]

Zondag Misericordias - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Jes. 43,1-12 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon