aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Quasimodogeniti, 16 april 2023
Genesis 8,6-16
Vertaling
6Het was aan het einde van veertig dagen
dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had, opende.
7Hij zond een raaf
en die bleef heen en weer vliegen tot de aarde droog was.
8Hij zond een duif van zich weg
om te zien of het water van het oppervlak van de aardbodem was verdwenen.
9Maar de duif vond geen rustplaats voor haar pootjes.
Zij keerde tot hem en de ark terug,
want er was water op het oppervlak van de hele aarde.
Hij strekte zijn hand uit en nam haar tot zich in de ark.
10Hij wachtte nog zeven andere dagen
en zond opnieuw een duif de ark uit.
11De duif kwam tot hem in het avonduur
en kijk aan! een vers olijfblad in haar bek
Toen wist Noach dat het water op de aarde verminderd was.
12Hij wachtte nog zeven andere dagen en zond de duif weg.
Zij keerde niet weer terug tot hem.
13Het was in het zeshonderdeneerste  jaar, in de eerste maand aan het begin,
dat het water op de aarde was opgedroogd.
Noach verwijderde het luik van de ark.
Hij keek naar buiten
en kijk aan! het water op het oppervlak van de aardbodem was opgedroogd.
14In de tweede maand op de zevenentwintigste dag van de maand, was de aarde droog.
15God sprak tot Noach, hij zei:
16'Ga de ark uit, jij, je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen met je.’
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij Zondag Quasimodogeniti
Laatste wijziging 17 Mar 2023 16:27:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 8,6-16 [OT] , Gen. 8,6-16 [OT] , Gen. 8,6-22 [OT-alt] , Gen. 8,1-14 [OT-alt] , Gen. 8,6-16 [OT] , Gen. 8,6-16 [OT]

Zondag Quasimodogeniti - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 1,13-25 [Epistel]
Gen. 8,6-16 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon