aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 11 juni 2023
Matteüs 9,9-13
Vertaling
9Toen Jezus vandaar verder was gegaan,
zag hij een mens op het tolhuis zitten, die Matteüs heette;
Hij zegt tegen hem:
‘Volg mij!’
Nadat hij was opgestaan, volgde hij hem.

10En het gebeurde toen hij in het huis aanlag,
en zie, vele tollenaars en zondaars, die gekomen waren,
lagen met Jezus en zijn leerlingen aan.
11Toen de farizeeën dat zagen,
zeiden zij tegen zijn leerlingen:
‘Waarom eet jullie meester met de tollenaars en zondaars?’
12Hij die dat gehoord had, zei tegen hen:
‘Zij die sterk zijn, hebben geen dokter nodig,
maar zij die er slecht aan toe zijn.’
13Maar ga en leer wat het is:
“Ontferming wil ik, en geen offer”,
want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 10 Mar 2023 16:21:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 9,9-13 [Evangelie]

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 9,9-13 [Evangelie]
Jes. 57,14-21 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 846; Colofon