aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 4 juni 2023
Matteüs 28,16-20
Inleiding
Het slotgesprek: ἐγώ εἰμί
Vertaling
16De elf leerlingen echter1 gingen naar Galilea,
naar de berg waar Jezus met hen had afgesproken2
17Toen zij hem zagen, aanbaden3 zij hem,
maar sommigen twijfelden4
18Jezus trad toe, sprak tegen hen, hij zei5 :
“Mij6 is gegeven alle macht7 in hemel en op aarde.
19Gaat daarom heen
en maakt alle volken tot leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest,
20door hen te leren om alles wat ik jullie heb opgedragen, te bewaren.
Zie, ik8 ben met jullie
al de dagen tot aan de voleinding van de wereldtijd”.
Noten
1het contact met Jezus en zijn leerlingen, is vilein onderbroken door de bedrieglijke opzet van de oudsten: follow the money
2 τάσσω– (ver)ordenen, instellen, opdragen bevelen. Med. Afspreken, ontbieden. WB95: aangewezen
3zo Breukelman, cf. ACEBT36. προσκυνέω Ingeleid door de vraag van de magi in 2:11; herhaald in 14:33 na de storm op het meer: “zoon van God” en bij de eerste ontmoeting met de opgestane in 28: 9. Verzoeking: 4:9 en 10. Melaatse 8:2. Kruimkens van ’s Heren tafel 15. 25. Vergeving 18:26. Moeder van de zonen van Zebedeüs 20:20
4διστάζω– distantiëren. Harry Pals: “ ‘hielden wat afstand’” zo letterlijk vertaald door Klaas Eldering in een oudere vertaling op deze site; de NBV voegt ‘nog’ toe, denkt kennelijk dat twijfel maar tijdelijk is”.  Murre: alleen NT Mt 14: 31 en 28:17, twijfelen, onzeker zijn.
5verschillende werkwoorden!
6“mij” en “ik” in 20 vormen de inclusio van het slotwoord. De wending vanuit Israël naar de goyim. Cf. ACEBT 36 p147
7ἐξουσία macht, gezag; cf. Mt7: 29, 8:9, 10:1. Ook Rom13:1. Hier al aangeduid in 1:1: Gezalfde, zoon van David, zoon van Abraham
8Harry Pals: “ staat er met nadruk”. Hier anders dan bij Joh waar “ἐγώ εἰμί” aaneengesloten een dubbele bodem heeft
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Trinitatis
Laatste wijziging 10 Mar 2023 16:20:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 28,16-20 [Evangelie] , Mat. 28,16-20 [Evangelie] De laatste woorden in Galilea., Mat. 28,16-20 [Evangelie] , Mat. 28,16-20 [Evangelie] Ik met jullie....

Trinitatis - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 28,16-20 [Evangelie]
Ex. 34,4-9 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 528; Colofon