aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Cantate, 7 mei 2023
1 Petrus 3,1-13
Vertaling
1Zo ook de vrouwen:
ondergeschikt als ze zijn aan hun mannen opdat,
ook als sommigen niet laten overtuigen door het woord,
zij door de omgang van de vrouwen zònder het woord
gewonnen worden,
2doordat ze oog krijgen voor jullie omgang
in respectvolle kuisheid.
3Laat dus niet het uiterlijke van een haarvlecht,
het omhangen van goud of het dragen van kleding een sieraad zijn,
4maar de verborgen mens van het hart
in de onvergankelijkheid van
de nederigheid en een rustige geest;
dat is kostbaar voor God.
5Want zo sierden zich ooit
de heilige vrouwen die hoopten op God,
ondergeschikt als ze waren aan hun mannen,
6zoals Sara Abraham gehoorzaamde
en hem ‘heer’ noemde,
wier kinderen jullie zijn geworden door goed te doen
zodat jullie geen enkele opwinding [hoeft te] vrezen.
7Evenzo de mannen:
door verstandig samen te wonen met het vrouwelijk geslacht
als met nogal kwetsbaar vaatwerk,
en hen eer te bewijzen,
ook als mede erfgenamen van de genade ten leven,
opdat jullie gebeden niet worden geblokkeerd.
8Ten slotte: wees allen eensgezind,
meevoelend, liefdevol,
barmhartig en ootmoedig,
9vergeld geen kwaad met kwaad
of laster met laster,
maar zegen daarentegen
omdat jullie ertoe geroepen zijn
om zegen te beërven.
10Want wie het leven lief wil hebben
en goede dagen wil zien
weerhoude zijn tong van het kwade
en de lippen van het spreken van bedrog.
11Laat hij afwijken van het kwade
en het goede doen,
naar vrede zoeken en die najagen,
12want de ogen van de Heer
zijn op de rechtvaardigen,
zijn oren open voor hun smeekgebed —
maar het aangezicht van de Heer
[keert zich] tegen wie kwaad doet;
13en wie zal jou kwaad doen,
als jullie mensen zijn geworden
die het goede nastreven?
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Zondag Cantate
Laatste wijziging 10 Mar 2023 15:41:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 3,1-13 [Epistel] , 1Petr. 3,8-17 [Epistel] zegen beerven , 1Petr. 3,8-18 [Epistel] , 1Petr. 3,13-22 [Epistel]

Zondag Cantate - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 2,13-25 [Epistel]
Deut. 6,20-25 [OT]
1Petr. 3,1-13 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 266; Colofon