Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2473 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Rogate, 14 mei 2023
1 Petrus 3,13-22
Vertaling
13En wie zal jullie kwaad doen,
als jullie beijveraars voor het goede zijn geworden?
14Maar ook al zouden jullie toch moeten lijden
omwille van de gerechtigheid,
gelukkig ben je!
15Laat hún vrees echter
jullie niet bevreesd maken,
noch in verwarring brengen,1
maar heilig de Christus
in je harten als Heer,
altijd bereid tot verantwoording
aan een ieder die jullie om rekenschap vraagt,
aangaande de hoop, die in jullie is.
16Maar (doe dit) met zachtmoedigheid en respect,
en houd het geweten ten goede,2
zodat, wanneer jullie belasterd worden,
zij beschaamd worden,
die jullie goede omgang in Christus te schande maken.
17Want het is beter,
mocht het zo de wil van God zijn,
te lijden, terwijl je goed doet,
dan terwijl je kwaad doet.

18Want ook Christus heeft — onvergelijkelijk (eenmalig, hapax)-
om de zonden geleden,
als rechtvaardige voor onrechtvaardigen,
opdat hij jullie tot God zou leiden.
Lijfelijk wel veroordeeld tot de dood,
maar levend gemaakt naar de geest,
19terwijl (of: waarin) hij ook afgereisd is naar de geesten,
die zich in de gevangenis bevinden,
en verkondigd heeft,3
20aan hen die ooit ongehoorzaam geweest zijn,
toen het geduld van God (nog) afwachtte,
in de dagen van Noach,
terwijl hij de ark in gereedheid bracht,
waarin weinigen,— dat is acht levens (zielen) —
21 door het water heen gered zijn.
Als een spiegelbeeld daarvan,
redt ook jullie nu de doop,
-wat geen aflegging van lijfelijk vuil is,
maar het smeekgebed aan God om een geweten ten goede-4
door de opstanding van Jezus Christus,
22die aan de rechterhand van God is,
afgereisd naar de hemel,
terwijl engelen, krachten en machten aan hem onderdanig gemaakt zijn.
Noten
1vgl. Jes. 8:12, LXX
2d.w.z. gericht op het doen van het goede, zie v.13)
3zie ook I Petr.4:6
4de doop als een smeekgebed aan God sluit hier goed aan bij het geduld van God (v.20) en de zachtmoedigheid (v.16), ander voorgestelde vertaling (Norbert Brox in EKK) is: (doop)gelofte
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Zondag Rogate
Laatste wijziging 10 Mar 2023 15:37:55
Reacties:
jaap goorhuis: een paar opmerkingen [2023-05-09 15:09:40]
Ik zou in vers 13 niet beijveraars zeggen maar ijveraars. Ik geloof niet dat beijveraars goed nederlands is.
Zo ook in v. 16 heb ik bezwaar tegen het Nederlands 'houdt uw geweten ten goede'. Dat zeggen wij zo niet. Ik zou gewoon zeggen: hebt een goed geweten, hier en ook in v. 21.
Een bijzondere aandacht vergt het περὶ in v. 18. Met het ἅπαξ heb ik minder moeite. Maar περὶ zou ik vertalen met 'vanwege': Christus heeft vanwege (de) zonden geleden.
In v. 22 klinkt mij 'afgereisd' voor πορευθεὶς toch ook wat reisbureau-achtig. Waarom niet, net als met Pieter: heengegaan?

Andere vertalingen: 1Petr. 3,1-13 [Epistel] , 1Petr. 3,14-22 [Epistel] , 1Petr. 3,8-17 [Epistel] zegen beerven , 1Petr. 3,18-22 [Epistel] , 1Petr. 3,8-18 [Epistel] , 1Petr. 3,18-22 [Epistel] , 1Petr. 3,1-13 [Epistel]

Zondag Rogate - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 3,13-22 [Epistel]
Jes. 41,17-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon