aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Cantate, 7 mei 2023
1 Petrus 2,13-25
Vertaling
13Schik je onder elke menselijke stichting omwille van de Heer,
hetzij aan een koning als overheid,
14hetzij aan stadhouders door hem gezonden
om boosdoeners te berechten
en om tot hulde van hen die goed doen.
15Want zo is het de wil van God door goed te doen
de onwetendheid van onnadenkende mensen
de mond te snoeren
16als vrije mensen,
echter niet om die vrijheid als dekmantel voor het kwade te hanteren
maar als dienaren van God.
17Eer allen, heb de broederschap lief,
vrees God en eer de koning.
18De huisslaven zijn ondergeschikt –
in alle respect – aan de eigenaars,
niet alleen aan de goede en vriendelijke,
maar ook aan de foute.
19Want dit is genade:
als iemand die rekent met God
de pijn van onterecht lijden verdraagt.
20Welke roep gaat er van uit
als je mishandeling verduurt terwijl je zondigt?
Maar als je lijden verduurt terwijl je goed doet, is dat genade van God.
21Want hiertoe ben je geroepen
omdat ook Christus voor je geleden heeft;
Hij liet je een voorbeeld na
om zijn voetsporen te volgen –
22Hij die geen zonde deed
en in wiens mond geen bedrog werd gevonden;
23die als Hij uitgescholden werd niet terugschold,
en als Hij leed, niet dreigde,
maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt –
24die zelf onze zonden in zijn lichaam
op het hout heeft gebracht opdat wij, van de zonde losgekomen,
voor de gerechtigheid  zoude=n leven;
door zijn striemen ben je genezen;
25want jullie dwaalden als schapen,
maar nu hebben jullie je toegewend naar de herder
en de hoeder van je zielen.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Zondag Cantate
Laatste wijziging 10 Mar 2023 15:21:44
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,11-25 [Epistel] Als wie vrij zijn...., 1Petr. 2,19-25 [Epistel] , 1Petr. 2,19-25 [Epistel] , 1Petr. 2,11-25 [Epistel]

Zondag Cantate - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 2,13-25 [Epistel]
Deut. 6,20-25 [OT]
1Petr. 3,1-13 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon