aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Misericordias, 23 april 2023
1 Petrus 2,1-10
Vertaling
1Terwijl jullie dus afleggen alle kwaad
en alle bedrog en schijnheiligheid en jaloezieën
en alle kwaadsprekerij,
2moeten jullie als pasgeboren kinderen verlangen naar de geestelijke onbedrieglijke melk,
opdat jullie daarmee groeien naar heilzaamheid.
3Als ‘jullie maar geproefd hebben, dat de Heer zachtmoedig is’.
4Terwijl jullie naar hem toekomen,
een levende steen,
aan de ene kant door mensen afgekeurd,
maar aan de andere kant bij God ‘uitverkoren en kostbaar’.
5En jullie zelf worden dan als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis,
tot een heilig priesterschap
om geestelijke offers te brengen,
aangenaam voor God door Jezus Christus.
6Daarom staat geschreven in de Schrift:
‘Zie, ik zet in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen’
en ‘wie daarop vertrouwt, zal niet beschaamd worden.’
7Voor jullie, die geloven, (geldt) de eer;
voor wie niet geloven (geldt)
‘de steen, die de bouwers hebben afgekeurd,
die is geworden tot hoofd(steen) van een hoek’
8en ‘de steen des aanstoots’ en ‘de rots van struikeling’.
Diegenen nemen aanstoot aan het woord,
terwijl ze ongehoorzaam zijn, ook zijn zij daartoe bestemd.
9Jullie zijn een uitverkoren geslacht,
‘een koninklijk priesterschap’,  
‘een heilig volk’,
een ‘gemeente’ als ‘eigendom’,
opdat jullie ‘de lof’ verkondigen
van wie jullie uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht.
10Wie ooit ‘niet gemeente was’, is nu gemeente van God.
Wie ‘niet in de ontferming waren’, zijn nu degenen, die in ontferming zijn opgenomen.

Aantekening en noten:
In dit hoofdstuk wordt gespeeld met een flink aantal teksten uit Tenach. Soms is het duidelijk een citaat, soms wordt er gepreludeerd op een citaat. De woorden, die uit Tenach komen, heb ik in de vertaling tussen aanhalingstekens gezet. De verwijzingen naar de teksten staan hieronder in de noten:

Vers 3: Citaat uit Ps 34:9 (LXX: 33:9). In de oorspronkelijke tekst staat niet alleen het werkwoord ‘proeven’, maar ook het werkwoord ‘zien’.

Vers 4: ‘Uitverkoren en kostbaar’ – dit woordpaar komt voor in Jes 28:16 zonder verbindingswoord ‘en’. We zien het hele citaat van Jes 28:16 terug in v. 6.

Vers 6: Citaat in twee gedeelten genomen uit Jes 28:16. Het Griekse woord ‘akrogooniaios’ (hoeksteen) is een hapaks in de LXX van Jes 28:16 en komt verder alleen voor in Ef 2:20 en I Petr 2:6.

Vers 7: In navolging van de Naardense Bijbel heb ik het woord ‘geldt’ toegevoegd, maar zet het tussen haakjes.
Hier wordt uit Psalm 118:22 (LXX 117:22) geciteerd.
Dit citaat is ook te vinden in Mat 21:42.
Omdat de ‘hoeksteen’ in het Grieks in v. 6 een ander woord (akrogooniaios) is dan in v. 7 (kefale goonias), heb ik het ook in het Nederlands verschillend vertaald.

Vers 8: Twee woordparen als citaat opgenomen uit Jes 8:14.

Vers 9: Citaat ‘een koninklijk priesterschap en een heilig volk’ komt uit Exodus 19:6. De woorden ‘laos’ (gemeente), ‘periepoiesamen’ (eigendom) en ‘aretas’ (lof) komen ook samen voor in Jes 43:21.

Vers 10: In de kantlijn wordt verwezen naar Hos 1:6,9. Toch lijken de geciteerde woorden eerder uit Hos 2:1 (andere vert. 1:10) te komen.
Afdrukken | vertaling door willemienroobol | bij Zondag Misericordias
Laatste wijziging 10 Mar 2023 15:17:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-3 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel]

Zondag Misericordias - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Jes. 43,1-12 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 357; Colofon