Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste Paasdag, 9 april 2023
1 Petrus 1,1-12
Vertaling
1Petrus, apostel van Jezus Christus
aan de vreemdelingen in de verstrooiing
in Pontus, Galatië. Kappadocië, Asia en Bitynië,
2naar voorkennis van God de Vader,
in heiliging door de Geest
uitverkoren tot gehoorzaamheid
en besprenging met bloed van Jezus Christus:
moge genade en vrede voor u toenemen.
3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
die door zijn overvloedige genade
ons opnieuw geboren deed worden
tot levende hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4tot een onvergankelijk erfdeel,
onbesmeurd en onverwelkelijk
weggelegd in de hemel
5voor u die in de kracht van God bewaard bent
door vertrouwen op bevrijding
die gereed ligt tot openbaarwording
in het laatste tijdsgewricht.
6Verheugt u daarover,
ook al wordt u, als dat zo moet zijn,
voor korte tijd nog verdriet aangedaan
door velerlei beproevingen;
7Opdat de test van uw geloof veel eervoller dan goud
dat verloren gaat door vuur beproefd wordt bevonden
tot lof en glans en eer in openbaring van Jezus Christus
8die u liefhebt zonder (Hem) gezien te hebben,
in wie u nu gelooft zonder te zien;
in geloof juicht u met vreugde onuitsprekelijk en verheerlijkt;
9nu u ontvangt het doel van het geloof, bevrijding van zielen.
10Over die bevrijding hebben gezocht en nagevorst de profeten
die geprofeteerd hebben over de u ten deel gevallen genade
11uitzoekende op welk of wat voor tijdsgewricht
de geest van Christus in hen doelde,
toen die vooraf een getuigenis gaf aangaande
het lijden van Christus en de verheerlijking daarna.
12Aan hen (die profeten) is geopenbaard dat zij niet zichzelf
maar u dienden, (met) dezelfde dingen
die u nu zijn aangekondigd, door wie u
door heilige geestesadem die is uitgezonden uit de hemel,
het evangelie hebben verkondigd,
dingen waarin engelen begeren een blik te slaan.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Eerste Paasdag
Laatste wijziging 10 Mar 2023 15:13:58
Reacties:
jaap goorhuis: Klaas Holwerda reageert met onderstaande opmerkingen [2023-04-04 08:08:38]
Inderdaad: wat een beroerd Grieks! Het is dus vaak een beetje raden naar de bedoeling en hoe de verbindingen lopen.
Wat betreft concordant vertalen (als dat bij zulk Grieks nog verdedigbaar is):

1   pistis vertaal je in v.5 met vertrouwen en verder (v.7.8.9) met geloof: toch uniformeren?
2  Doxa vertaal je in v.7 met glans en later (v.8.11 – in 8 het verbum) met verheerlijking/verheerlijken: idem?

Kairos (v.10) en kairos eschatos (v.5): tijdsgewricht klinkt wat ouderwets en kairos associeer ik met kansrijke tijd. Dus misschien moment (10) en uiterst/beslissend moment (5)?

Verbindingen:

1   1-2: uitverkoren … tot gehoorzaamheid: goed verdedigbaar
2   7: hoort ‘door vuur beproefd’ bij goud (dat in die beproeving verloren gaat) of bij bevonden worden? Jij kiest voor de tweede optie: verrassend, maar het kan wel, lijkt me.
3   8: ‘gelovend‘ lijk je tweemaal vertaald te hebben (regels 2 en 3)?

Andere vertalingen: 1Petr. 1,1-12 [Epistel] , 1Petr. 1,1-9 [Epistel] Petrus aan de uitgekozenen, 1Petr. 1,10-23 [Epistel]

Eerste Paasdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,5-14 [OT]
1Petr. 1,1-12 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 796; Colofon