aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Judica, 26 maart 2023
Ezechiël 37,1-14
Vertaling
1Op mij kwam de hand van de Eeuwige.
In de geest voerde de Eeuwige mij weg
en zette mij midden in een dal.
Dat was vol beenderen.
2Hij deed mij rondlopend1 voorbij hen gaan.
Ik zag dat het er zeer veel waren op de bodem van het dal2
en dat zij zeer uitgedroogd waren3 .
3Hij zei tegen mij:
Mensenkind,
kunnen deze beenderen tot leven komen?
Ik zei:
Mijn Heer, Eeuwige,
U weet dat!
4Toen zei Hij tegen mij:
Profeteer over deze beenderen.
Je moet tot hen zeggen:
Uitgedroogde beenderen,
hoort wat de Eeuwige zegt.
5Dit zegt mijn Heer, de Eeuwige, tot deze beenderen:
Merk op, Ik breng geest in jullie.
Dan komen jullie tot leven.
6Ik leg4 spieren op jullie
en breng vlees op jullie aan
en overdek jullie met huid
en geef5 geest in jullie.
Dan komen jullie tot leven
en weten jullie dat Ik de Eeuwige ben.
7Ik profeteerde, zoals mij geboden was.
Er ontstond geluid tijdens mijn profeteren.
en, merk op, een beving6 .
De beenderen bewogen naar elkaar,
het ene been naar het andere.
8Ik zag toe
en, merk op, spieren (kwamen) over hen
en vlees kwam erop.
Huid werd over hen heen getrokken, over alles heen,
maar geest was er niet in hen.
9Toen zei Hij tot mij:
Profeteer tot de geest,
profeteer,
mensenkind.
Je moet tegen de geest zeggen:
Dit zegt mijn Heer, de Eeuwige:
Kom uit de vier windstreken, geest,
en blaas in deze doden.
Dan zullen zij tot leven komen.
10Ik profeteerde, zoals Hij mij geboden had.
Er kwam geest in hen
en zij kwamen tot leven
en zij gingen op hun voeten staan,
een immens groot leger.
11Toen zei Hij tot mij:
Mensenkind,
deze beenderen, zij zijn heel het huis van Israël.
Merk op, zij zeggen:
Onze beenderen zijn uitgedroogd
en vervlogen is onze hoop.
Het is over voor ons.
12Daarom: profeteer!
Je moet tegen hen zeggen:
Dit zegt mijn Heer, de Eeuwige:
Merk op, Ik open jullie graven
en doe jullie uit jullie graven opkomen,
mijn volk,
en Ik breng jullie naar de grond van Israël.
13Dan weten jullie dat Ik de Eeuwige ben.
Wanneer Ik jullie graven open
en jullie uit jullie graven doe opkomen,
mijn volk,
14geef Ik7 mijn geest in jullie
en komen jullie tot leven
en zet Ik jullie op jullie grond.
Dan weten jullie dat Ik de Eeuwige ben.
Ik heb gesproken
en Ik doe het.
Uitspraak van de Eeuwige.
Noten
1סביב סביב
2letterlijk: en, zie / en, merk op, het waren er zeer veel op de bodem van het dal
3letterlijk: en, zie / en, merk op, zij waren zeer uitgedroogd
4נתתי, letterlijk: geef
5weer נתתי
6of: rumoer. Buber/Rosenzweig: “ein Rauschen”
7נתתי
Afdrukken | vertaling door a3predhdorp | bij Judica
Laatste wijziging 2 Dec 2022 11:47:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 37,1-14 [OT] Israël zal als volk uit de dood herrijzen, Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT]

Judica - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 11,1-44 [Evangelie]
Ez. 37,1-14 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 605; Colofon