aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Laetare, 19 maart 2023
1 Samuël 16,1-13
Vertaling
1JHWH zei tot Samuël:
‘Hoelang nog blijf je treuren over Saul?
terwijl ik hem verworpen heb koning te zijn over Israël.
Vul je kruik met olie en ga!
Ik zend je naar Bethlehem, naar Isaï
want ik heb onder zijn zonen mij een koning gezien.’
2Samuël zei:
‘Hoe kan ik gaan?
Saul zal het horen en mij doden.’
JHWH zei:
‘Neem een kalf aan je hand mee
en zeg:
”Om JHWH te offeren ben ik gekomen.’’
3Je zult Isaï uitnodigen voor het offermaal
dan zal ik je laten weten wat je moet doen:
je gaat voor mij zalven degene die ik je zal zeggen.’
4Samuël deed wat JHWH tot hem gesproken had.
Hij kwam in Bethlehem.
De oudsten van de stad kwamen hem bevend tegmoet en zeiden:
‘Ben je met vrede gekomen?’
5Hij zei
‘Met vrede, om JHWH te offeren ben ik gekomen.
Heilig je en kom naar mij om te offeren.
Hij heiligde Isaï samen met zijn zonen
en hij nodigde hen uit voor het offermaal.’
6En toen zij kwamen zag hij Eliab en zei:
‘Zeker staat voor mij de gezalfde van JHWH
deze zal ik zalven.
7Maar JHWH zei tot Samuël:
‘Kijk niet naar zijn gestalte en krachtige voorkomen
want ik heb hem verworpen.
Want niet wat de mens ziet
ja, de mens ziet wat voor ogen is
maar JHWH ziet naar het hart.’
8Toen riep Isaï Abinadab
en die ging langs Samuël, hij zei:
‘Ook deze heeft JHWH niet gekozen.’
9Zo liet Isaï Sjamma langs Samuël gaan.
Samuël zei tot Isaï:
‘Ook deze heeft JHWH niet gekozen.’
10Zo liet Isaï zijn zeven zonen langs Samuël gaan.
En Samuël zei tot Isaï:
‘JHWH heeft deze niet gekozen.’
11Samuël zei tot Isaï
‘Zijn de jongens zo voltallig?’
Hij zei
‘Er rest nog de jongste.
Kijk, hij is bezig het kleinvee te weiden.’
Samuël zei tot Isaï
‘Zend een boodschap hem mee te nemen
want wij zullen niet aan tafel gaan zitten tot zijn komst hier.’
12Hij zond een boodschap en hij bracht hem mee.
Hij, rood-bruin, mooie ogen en goed om te zien.
JHWH zei:
‘Sta op en zalf hem, want hij is het.’
13Samuël nam zijn kruik met olie en zalfde hem temiddden van zijn broeders.
De Geest van JHWH werd vaardig over David vanaf die dag en verder.
Samuël stond op en ging terug naar Rama.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij Laetare
Laatste wijziging 2 Dec 2022 11:46:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-23 [OT-alt] , 1Sam. 16,1-23 [OT-alt] , 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-13 [OT-alt] David tot koning gezalfd, 1Sam. 16,1-13 [OT]

Laetare - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 9,1-41 [Evangelie]
1Sam. 16,1-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1896; Colofon