aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Sexagesima, 12 februari 2023
Deuteronomium 30,15-20
Vertaling
15Zie, Ik plaats vandaag voor je aangezicht
en het leven en het goede en de dood en het kwade.
16Wat Ik je vandaag gebied, [is] om JHWH, je God, lief te hebben,
om in zijn wegen te gaan
en om zijn geboden, zijn verordeningen en zijn rechtsregels te bewaren.
Dan zal je leven en talrijk worden,
en zal JHWH, je God, je zegenen in het land
waar jij naartoe komt om het in bezit te nemen.
17Als je hart zich omkeert en je niet luistert,
en je je laat verleiden om je voor andere goden neer te buigen en hen te dienen,
18dan maak ik jou vandaag bekend
dat je je dagen zeker niet zult verlengen op de grond
waarvoor jij de Jordaan zal oversteken
om daar te komen om die in bezit te nemen.
19Ik roep vandaag én de hemel én de aarde tot getuigen tegen je.
Het leven en de dood heb ik voor je aangezicht geplaatst,
de zegen en de vloek
verkies dan het leven,
en je zult leven, jij en je nazaten,
20door JHWH, uw God, lief te hebben,
door naar zijn stem te luisteren,
door hem aan te hangen,
want Hij is je leven en de verlenging van je dagen,
en door te gaan zitten op de grond
die JHWH aan je vaderen,
aan Abraham, aan Izaak en aan Jakob,
gezworen heeft om die aan hun te geven.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Sexagesima
Laatste wijziging 2 Dec 2022 11:43:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT]

Sexagesima - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
1Kor. 2,6-11 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2013; Colofon