aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 22 januari 2023
Jesaja 49,1-7
Vertaling
1Hoort naar mij, zeekusten,
(en) luistert aandachtig, verre volken1
De Eeuwige, al in2 de moederschoot heeft Hij mij geroepen,
al vanaf (mijn groei in) het binnenste van mijn moeder heeft Hij mijn naam genoemd.
2Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard.
in de beschutting van zijn hand hield Hij mij verborgen.
Hij maakte mij tot een scherpe pijl.
In zijn pijlkoker stak Hij mij weg.
3Hij zei tot mij:
'Mijn dienaar ben jij.
Israël, in/door jou toon Ik mij luisterrijk.'
4Toen zei ik:
'Voor niets heb ik mij afgemat,
tevergeefs en zinloos heb ik mijn kracht verdaan.
Maar de Eeuwige is mijn rechter,3
en mijn God zal mijn belonen.'4
5Dan zegt de Eeuwige
die mij vanaf de moederschoot vormde tot dienaar voor Hem
om Jakob naar Hem terug te brengen
en dat Israël tot Hem wordt verzameld,5
-Ik ben gewichtig in de ogen van de Eeuwige.
Mijn God is mijn kracht.-
6Hij zei:
'Het is te weinig dat jij mij een dienaar bent
om de stammen van Jakob te doen opstaan
en de overlevenden6 van Israël terug te brengen.
Ik stel7 jou tot een licht voor de volken
opdat mijn heil zal reiken tot het eind van de aarde.'
7Dit zegt de Eeuwige,
bevrijder van Israël, zijn heilige,
tot de verachte ziel,
tot wie het volk verafschuwt,
tot de dienaar van heersers:
'Koningen zullen zien en opstaan,
vorsten zich neerwerpen,
vanwege de Eeuwige omdat Hij betrouwbaar is,
de heilige van Israël,
en Hij jou heeft uitgekozen.'
Noten
1Het מרחוק is hier met 'volken' verbonden. In hun vertaling trekken Buber-Rosenzweig het bij luisteren: 'Fernher aufmerkt, Nationen!'
2Letterlijk: 'vanaf'.
3Letterlijk: mijn rechtszaak is bij de Eeuwige
4Letterlijk: mijn loon is bij mijn God.
5לא: lees: לו
6Naardense Bijbel: 'twijgen'
7Performatief
Afdrukken | vertaling door a3predhdorp | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 2 Dec 2022 11:39:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 49,1-7 [OT] , Jes. 49,1-7 [OT] De knecht van JHWH spreekt, Jes. 49,1-7 [OT]

3e na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 1,1-17 [rector]
Jes. 49,1-7 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1042; Colofon