aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Epifanie, 15 januari 2023
Jesaja 62,1-5
Vertaling
1Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
en omwille van Jeruzalem ken ik geen rust,
tot de glans van haar gerechtigheid zichtbaar wordt
en haar heil als een fakkel brandt.
2Dan zien de volken jouw rechtschapenheid
en alle koningen jouw pracht
en geven jou een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt.
3Dan zul je een sierlijke kroon bent in de arm van JHWH zijn
een koninklijke tulband in de hand van je God.
4’Verlatene’ zul je niet meer heten, en je land niet meer ‘Woestenij’.
Integendeel, je zult heten ‘Mijn welbehagen in haar’ en je land ‘Bruid’,
Want JHWH heeft behagen in jou,
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zullen jouw zonen jou huwen
En zoals de bruidegom zich verheugt over de bruid,
zo verheugt zich jouw God over jou.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 2 Dec 2022 11:38:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,1-3 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT]

2e na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 4,1-12 [Epistel]
Jes. 62,1-5 [OT]
Joh. 2,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 36; Colofon