aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Palmarum, 2 april 2023
Filippenzen 2,5-11
Vertaling
5Bedenk dan onder jullie datgene wat ook in Christus Jezus is:
6die in de gestalte Gods bestaande
het aan God gelijk-zijn niet als buit heeft beschouwd;
7maar zichzelf ontledigd heeft
en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen
en gelijkenis van mensen is geworden
en in zijn houding bevonden als een mens:
8maakte hij zichzelf gering
en werd gehoorzaam tot de dood,
de dood aan het kruis;
9Daarom juist verhief God hem hoog
en begenadigde hem met de naam
hoger dan elke naam,
10opdat in die naam van Jezus elke knie zich buigt
van hemelingen, aardbewoners en hellegeesten,
11en elke tong belijdt:
HEER is Jezus Christus
tot eer van God de Vader.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Palmarum
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:51:14
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Fil. 2,5-11 [NT-alt] , Fil. 2,5-11 [Epistel] , Fil. 2,5-11 [Epistel] , Fil. 2,5-11 [Epistel]

Palmarum - rood en paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Fil. 2,5-11 [Epistel]
Jes. 50,4-7 [OT]
Mat. 21,1-17 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2028; Colofon