aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Invocabit, 26 februari 2023
Matteüs 4,1-11
Inleiding
De vertaling is van Mirjam van Nie
Vertaling
1Toen werd Jezus weggeleid in de woestenij door de geest
om beproefd te worden1 door de door-elkaar-gooier
2En nadat hij veertig dagen en veertig nachten gevast had,
had hij uiteindelijk honger.
3De beproever kwam en zei:
‘Als je de zoon van God bent,
zeg dan dat deze stenen broden worden.’
4Hij antwoordde en zei:
‘Er is geschreven:
“Niet van brood alleen zal de mens leven,
maar door alle woorden die uitgaan uit de mond van God.”
5Toen nam de door-elkaar-gooier2 hem mee naar de heilige stad
en zette hem op de dakrand3 van de tempel
6en hij zei hem:
‘Als je de zoon van God bent,
gooi je zelf
er is immers geschreven
“Zijn engelen beveelt hij over jou
en op handen dragen ze je,
zodat je je voet niet aan een steen stoot.”’
7Jezus zei hem:
‘Er is ook geschreven:
“Beproef de heer je God niet.”’
8Ook4 nam de door-elkaar-gooier hem mee naar een zeer hoge berg
en liet hem alle koninkrijken van de wereld zien en al hun glans
9En hij zei:
‘Dit alles zal ik jou geven,
als je neervalt, en mij aanbidt
10Toen zei Jezus hem:
‘Donder op5 tegenstander6 ,
er is immers geschreven:
“De heer je God zal je aanbidden
en hem alleen eren.”’
11Toen liet de door-elkaar-gooier hem los
En zie, engelen kwamen en dienden hem.
Noten
1Πειραζω beproeven, verzoeken testen, hierbij is te denken aan Abraham Genesis 22, testen doet te veel aan een examen denken. Verzoeken gaat vooral verleiding, en weerstand daar tegen bieden. Beproeven gaat misschien meer het geloof van iemand proeven.
2 Διαβολος wigdrijver, uiteenwerper, ik heb gekozen voor door-elkaar-gooier, want hij gooit alle verhoudingen door elkaar, en in vers 6, gaat het ook over gooien
3 Πτερυγιον dakrand, nok van het dak, dakgoot, bovenste rand, tinne, dit woord komt alleen hier voor en in Lucas, het gaat in ieder geval om een hoog punt.
4 Παλιν wederom, opnieuw, ook, in vers 6 en 7 komt het twee keer achter elkaar voor Jezus en de door-elkaar-gooier slaan elkaar met bijbelcitaten en citaten van elkaar om de oren, daarom vind ik dat het twee keer hetzelfde moet worden vertaald, en ik heb gekozen voor ‘ook’.
5Υπαγω opdonderen, een beetje grof woord, maar ik denk dat dat niet misplaatst is, en de opgaande beweging zit er in.
6 σατανας tegenstander, een ander woord dan door-elkaar-gooier
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Invocabit
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:42:44
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 4,1-11 [Evangelie] , Mat. 4,1-11 [Evangelie] , Mat. 4,1-11 [rector]

Invocabit - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 3,1-9 [OT]
Mat. 4,1-11 [Evangelie]
Gen. 2,15-25 [OT]
Mat. 4,1-11 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 604; Colofon