aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 22 januari 2023
1 Korintiërs 1,1-17
Vertaling
1Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God,
en Sosthenes, de broer,
2aan de gemeente van God in Korinthe
de in Christus Jezus geheiligden,
geroepen heiligen
met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen
op elke plaats van hen en van ons:
3Genade voor u en vrede
van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
4Ik dank mijn God altijd over u vanwege de genade van God
die u gegeven is in Christus Jezus,
5want in alles bent u rijk in Hem
in elk woord en in alle kennis
6zoals het getuigenis aangaande Christus
bij u sterk gemaakt is
7zodat u in geen enkele genadegave tekort komt
terwijl u verwachtingsvol uitziet naar
de onthulling van onze Heer Jezus Christus
8die u ook sterk zal maken tot het einde
onberispelijk op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9God is getrouw, door wie u geroepen bent
tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus, onze Heer.
10Ik bezweer u, broeders,
vanwege de naam van onze Heer Jezus Christus,
dat u allen hetzelfde zegt
en dat er geen scheuring onder u zij.
Weest vast aaneengesloten in dezelfde gedachte
en in hetzelfde inzicht.
11Het is mij namelijk duidelijke geworden, aangaande u,
mijn broeders, door Kloè, dat er onder u twisten zijn.
12Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt:
— ik ben van Paulus,
— en ik van Apollos,
— en ik van Kefas
— en ik van Christus.
13Is Christus gedeeld?
Is Paulus soms gekruisigd voor u?
Of bent u op de naam van Paulus gedoopt?
14Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb
behalve Krispus en Gaius
15zodat niemand kan zeggen dat hij op mijn naam gedoopt is.
16Ook heb ik nog het huis van Stefanus gedoopt,
verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb.
17Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen,
maar om te evangeliseren
niet met slim gepraat
opdat het kruis van Christus niet van kracht beroofd wordt.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:34:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 1,1-9 [NT-alt] , 1Kor. 1,10-17 [NT-alt] , 1Kor. 1,17-25 [Epistel] , 1Kor. 1,1-9 [Epistel] , 1Kor. 1,1-9 [NT-alt]

3e na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 1,1-17 [rector]
Jes. 49,1-7 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1077; Colofon