aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Epifanie, 15 januari 2023
Romeinen 4,1-12
Vertaling
1Wat zullen we dan zeggen
dat Abraham, fysiek onze stamvader, ondervonden heeft?
2Wordt Abraham op grond van daden rechtvaardig verklaard,
dan heeft hij een reden tot trots, maar niet bij God.
3Want wat zegt de Schrift?
Abraham vertrouwde God
en dat wordt hem als rechtvaardigheid toegerekend.
4Aan wie daden stelt, wordt loon niet toegerekend
naar genade, maar naar billijkheid,
5maar aan wie geen daden stelt
en vertrouwt op wie de goddeloze rechtvaardig verklaart,
wordt zijn vertrouwen als rechtvaardigheid toegerekend,
6zoals ook David de mens gelukkig prijst
aan wie God rechtvaardigheid toerekent los van daden:
7gelukkig van wie de ongerechtigheden vergeven zijn
en de misstappen toegedekt;
8gelukkig de man aan wie de Heer een misstap niet toerekent.
9Geldt het gelukkig prijzen enkel wie besneden is
of ook wie onbesneden is?
We zeggen immers:
zijn vertrouwen werd Abraham als rechtvaardigheid toegerekend.
10Hoe wordt het hem toegerekend:
in besneden of in onbesneden staat?
Niet in besneden, maar in onbesneden staat!
11Het teken van de besnijdenis ontvangt hij
als zegel van de rechtvaardigheid uit het vertrouwen
in onbesneden staat.
Zo kon hij vader worden van allen die onbesneden vertrouwen
-ook hen wordt het als rechtvaardigheid toegerekend-
12en vader van besnedenen
die niet enkel leunen op besneden zijn,
maar ook treden in de voetstappen
van het vertrouwen dat onze vader Abraham onbesneden had.
Afdrukken | vertaling door Klaas Holwerda | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:32:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 4,1-12 [Epistel] , Rom. 4,1-12 [NT-alt]

2e na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 4,1-12 [Epistel]
Jes. 62,1-5 [OT]
Joh. 2,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 136; Colofon