aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Nieuwjaar, 1 januari 2023
Handelingen 4,8-12
Vertaling
8Toen sprak Petrus tot hen,
vol van heilige geest:
'Oversten van het volk en oudsten,
9nu wij vandaag worden ondervraagd over het weldoen aan een ziek mens,
hoe die gered is –
10laat dan aan jullie allen bekend zijn en aan heel het volk Israël
dat door de naam van Jezus Christus van Nazarteth,
die jullie gekruisigd hebben
en dien God opwekte uit de doden,
daardoor deze gezond voor jullie staat.
11Hij is de steen,
door jullie als bouwlieden veracht, die hoeksteen is geworden;
12en door niemand anders is er redding,
want er is geen andere naam onder de hemel gegeven onder de mensen,
waardoor wij gered kunnen worden.'
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Nieuwjaar
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:28:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 4,5-12 [Epistel] geen andere naam...., Hand. 4,8-12 [Evangelie]

Nieuwjaar - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 6,22-27 [OT]
Hand. 4,8-12 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 52; Colofon