aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstmis, 25 december 2022
Matteüs 1,18-25
De verwekking van Jezus Christus
Vertaling
18Maar1 van Jezus Christus was de verwekking zo:
toen zijn moeder, Maria, was uitgehuwelijkt aan Jozef,
werd, voordat zij waren samengekomen,2 dit gevonden:
dat zij zwanger was –
uit3 heilige geestesadem.4
19Maar omdat Jozef, haar man, een rechtvaardige5 was
en haar niet wilde laten nawijzen6 ,
overwoog hij haar heimelijk7 te laten gaan.
20Maar toen hij dit van plan was,
ziedaar,8 een engel van de HEER verscheen hem in een droom,
en die zei:
Jozef, zoon van David,
vrees niet om Maria als je vrouw bij je te nemen –
want wat9 in haar verwekt is, is uit heilige geestesadem.
21Zij zal een zoon baren,
en jij zult als zijn naam uitroepen: Jezus! –
want hij10 zal zijn volk bevrijden van hun zonden.
22Dit alles11 is geschied,
opdat vervuld zou worden
wat vanwege de HEER is gesproken door de profeet,
toen hij zei:
23Ziedaar, de jonge vrouw zal zwanger worden
en een zoon baren,
en ze zullen als zijn naam uitroepen: Immanuel’ –
dat is vertaald: God-met-ons.
24Toen Jozef uit de slaap ontwaakte,
deed hij zoals de engel van de HEER hem had opgedragen:
hij nam zijn vrouw bij zich,
25en hij werd niet intiem met haar totdat zij een zoon had gebaard.
En hij riep als zijn naam uit: Jezus!
Noten
1Het herhaalde ‘de’ (vv. 18,19,20) steeds uitdrukkelijk met ‘maar’ vertaald, om de bijzondere wendingen in het verhaal te benadrukken; de NB doet dit alleen in de vv. 19 en 20
2NBV21 parafraseert vrijelijk ‘maar nog niet bij hem woonde’.
3In NBV21 vervangen door het abstracte ‘door’.
4Zo ook NB.
5NBV21 heeft ‘rechtschapen’: waarom zo’n belegen woord?
6Of stigmatiseren, NBV21 ‘in opspraak brengen’
7NBV21 ‘in stilte’?
8Hebr. ‘hinneh’, zo in v. 23; in  beide verzen is in NBV21 deze karakteristieke wending weggelaten
9NBV21 voegt omslachtig toe ‘het kind dat ze draagt’.
10Met nadruk ‘autos’.
11NB: ‘heel dit’.
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Kerstmis
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:04:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 1,18-25 [Evangelie] , Mat. 1,18-25 [Evangelie] , Mat. 1,18-25 [Evangelie]

Kerstmis - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 37,15-28 [OT]
Mat. 1,18-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1237; Colofon