aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2022
Romeinen 1,1-7
Vertaling
1Paulus, dienaar van Christus Jezus,
geroepen1 als apostel ,
afgezonderd2 ten bate van Gods evangelie,
2aangekondigd3 door zijn profeten in heilige schriften,
3omtrent zijn zoon,
die is voortgekomen uit het geslacht van David
als mens4 ,
4aangesteld5 als Gods zoon,
in kracht door heilige geest,
vanuit de opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
5Door Hem hebben wij ontvangen genade
en apostelschap,
tot geloofsgehoorzaamheid6 ,
onder alle volken, vanwege zijn naam,
6onder wie ook jullie zijn,
als geroepenen van Jezus Christus.
7Aan allen in Rome, geliefden Gods,
geroepen heiligen:
genade voor jullie en vrede
van God onze vader
en van de Heer Jezus Christus.
Noten
1κλητός geroepen
2ἀφορίζω— afgezonderd, afgescheiden
3προεπαγγέλλομαι— van te voren toezeggen, vooruit beloven, aankondigen h.l. 2Co9:5
4κατὰ σάρκα — naar het vlees
5ὁρίζω — begrenzen, bepalen, aanwijzen, bestemmen, vaststellen; Vulg: praedestinatus
6cf. 16:26; ὑπακοὴν πίστεως van ὑπακοή — gehoorzaamheid < luisteren naar
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:03:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 1,1-7 [Epistel] , Rom. 1,1-7 [Epistel]

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 9,1-7 [OT]
Rom. 1,1-7 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 36; Colofon