aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e Zondag van Advent, 4 december 2022
Matteüs 13,54-56
Inleiding
Een heel kort fragment, volgens de toelichting bij het leesrooster om maar één punt te maken naast Ruth 4:'de onherleidbaarheid van Jezus’.
Vertaling
54Gekomen in zijn vaderstad
onderwees hij (Jezus) hen in hun synagoge,
zodat ze stomverbaasd waren,
en zeiden:
Vanwaar [heeft hij] die wijsheid en die [wonder]krachten?
55Is dat niet de zoon van de timmerman?
Heet zijn moeder niet Maria,
en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas?
56En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons?
Waar [heeft hij] dan dat alles vandaan?!
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 2e Zondag van Advent
Laatste wijziging 26 Oct 2022 11:58:54
Reacties:
Nico Riemersma: Opmerkingen bij de vertaling
ἐλθὼν is een participium aoristus, moet volgens mij zijn: ‘Gekomen (in zijn vaderstad)’
— Er staan geen aanwijzende voornaamwoorden, moet dus volgens mij zijn: ‘(Vanwaar zijn) de wijsheid en de krachten?’
— Het woord ‘wonder’ mag je hier weglaten.
— Mooier dan ‘dat, want Jezus is geen object, is: ‘(Is) deze (niet ?’)
— De constructie die hier gebruikt wordt: τοῦ τέκτονος υἱός, vraagt m.i. om ‘de timmermanszoon’.
— De slotzin is ook een nominale zin, dus je zou ‘heeft hij’ dan net als in vers 54 tussen vierkante haken moeten zetten. [2022-10-29 15:37:37]

Andere vertalingen: Mat. 13,44-58 [Evangelie]

2e Zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 13,54-56 [Evangelie]
Ruth 4,13-17 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 422; Colofon