aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e Zondag van Advent, 27 november 2022
Matteüs 21,1-11
Vertaling
1Wanneer zij naderden tot Jeruzalem
en te Bethfage kwamen, aan de olijfberg,
2toen zond Jezus twee leerlingen uit,
3terwijl hij tot hen zegt:
Ga op weg naar het dorp,
dat tegenover jullie is,
en direct zullen jullie er een vastgebonden ezel vinden,
met een veulen bij haar.
3Maak die los en voer ze tot mij.
En als iemand jullie zegt: waarom?
dan zullen jullie zeggen:
De heer heeft ze nodig.
4Direct zal hij hen echter terugzenden!

Dit is evenwel gebeurd,
opdat vervuld zou worden,
wat gesproken is door de profeet, die zegt:
5Spreek tot de dochter van Sion:
zie, je koning komt tot je
zachtmoedig, een ezel berijdend,
met een veulen, het jong van een lastdier.’

6De leerlingen gingen op weg
en zij deden zoals Jezus hun opgedragen had:
7zij voerden de ezel en het veulen mee,
en op hen legden zij de gewaden,
8en hij zat boven op hen.
De talrijkste menigte evenwel,
zij spreidden hun eigen gewaden op de weg,
anderen sloegen takken van de bomen,
en gingen die op de weg uitspreiden.
9De menigten evenwel,
die hem vooruitgingen én die navolgden,
schreeuwden het uit:
´Hosanna, voor de zoon van David’
Gezegend, die komt in de naam van de HEER,
hosanna door de hoogsten´

10En toen hij Jeruzalem binnenkwam,
was heel de stad geschokt en zei men:
Wie is dit?
11De menigten evenwel zeiden:
Dit is de profeet, Jezus, uit Nazareth in Galilea.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e Zondag van Advent
Laatste wijziging 26 Oct 2022 11:57:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,1-5 [Evangelie] het dubbele apostolaat, Mat. 21,6-11 [Evangelie] de acclamatie van de menigte, Mat. 21,10-17 [Evangelie] Jezus optreden in de tempel, Mat. 21,1-11 [Evangelie] , Mat. 21,1-11 [Evangelie] intocht in Jeruzalem, Mat. 21,1-11 [Evangelie] op een ezel met een veulen, Mat. 21,1-17 [Evangelie]

1e Zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Sam. 11,14-27 [rector]
Mat. 21,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 746; Colofon