aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e Zondag van Advent, 4 december 2022
Ruth 4,13-17
Vertaling
13Boaz nam Ruth en zij werd hem tot vrouw.
Hij had gemeenschap met haar
en JHWH gaf haar dat ze zwanger werd
en ze baarde een zoon.
14De vrouwen zeiden tegen Naomi:
Gezegend is JHWH die het u vandaag niet ontbreken deed aan een losser;1
zijn naam worde uitgeroepen in Israël.
15En hij is voor jou degene die je het leven heeft teruggegeven,2
die je [in] je oude dag zal onderhouden.
Ja, je schoondochter die jou liefheeft, heeft hem gebaard.
Zij is het die voor jou beter is dan zeven zonen.
16Toen nam Naomi het kind op, legde het op haar schoot,
en ze werd voor hem tot pleegmoeder.
17De buurvrouwen gaven hem een naam,
ze zeiden:
Er is een zoon geboren bij Naomi
en ze noemden hem Obed (Dienaar).
Hij werd de vader van Jesse die de vader werd van David.
Noten
1J.H. van der Palm, (Bijbel bevattende alle de boeken des ouden en nieuwen verbonds, Leiden MDCCCXXV) schreef al in het commentaar bij zijn vertaling: Door dezen losser wordt nu niet Boaz verstaan, maar het kind uit hem geboren, de losser in eenen nog dierbaarder zin des woords voor Naomi.
2letterlijk: je ziel heeft teruggebracht
Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 2e Zondag van Advent
Laatste wijziging 2 Oct 2022 13:29:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ruth 4,1-22 [OT-alt] , Ruth 4,1-22 [rector]

2e Zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 13,54-56 [Evangelie]
Ruth 4,13-17 [rector]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 53; Colofon