aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2022
Jesaja 9,1-7
Vertaling
1Het volk van wie gaan in donker1
zij zien een groot licht.
Zij die verblijven in een land van doodsschaduw
over hen straalt een licht.
2U hebt het volk talrijk gemaakt,
voor hen2 de vreugde grootgemaakt,
zij verheugen zich voor uw aangezicht,
zoals men zich verheugt bij de oogst,
zoals men juicht, wanneer men de buit verdeelt.
3Want het juk van zijn last,
en de stang op zijn schouder,
de knuppel van zijn drijver
hebt u verbroken als op Midiansdag.
4Ja, elke schoen, die stampt met gedreun
en (elke) mantel, die in bloed gewenteld is,
in de brand ermee, het is voer voor het vuur.
5Ja, een kind is ons geboren,
een zoon wordt ons gegeven
en de heerschappij zal op zijn schouder rusten
en zijn naam zal luiden3
planner van wonderbaarlijke daden,
heldhaftige God,
vader voor eeuwig,
prins van de vrede.
6om te vermeerderen de heerschappij
en voor een vrede zonder einde
op de troon van David en diens koninkrijk
om dat op te richten en te schragen
door recht en gerechtigheid
van nu aan tot in eeuwigheid.
De ijver van Jhwh Zebaot zal dit doen!
Noten
1 הָעָם֙ הַהֹלְכִ֣ים is een woordgroep waar een meervoud is gekoppeld aan een collectief ‘het volk’
2לוּ in plaats van לֹ֣א.
3 De vertaling is gebaseerd op de volgorde ‘is geboren, wordt ons gegeven’. Hierna pas volgt de naamgeving. Vervolgens kan וַיִּקְרָ֨א  alleen een impf zijn + copula, te vertalen als futurum, maar ‘zijn naam roepen’ is niet goed verstaanbaar Nederlands, dus werd het: ‘zal zijn naam luiden’.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 19 Aug 2022 10:33:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] Een kind is ons geboren, Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] Het volk dat in duisternis wandelt (vervolg), Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT]
Exegeses: Jes. 9,1-6 [Commentaar] Kind ons geboren, Jes. 9,1-3 [OT] Ontkenning van Jes.9:2

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 9,1-7 [OT]
Rom. 1,1-7 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon