aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2022
Matteüs 5,1-12
Vertaling
1Toen hij de menigten zag,
ging hij de berg op.
Terwijl hij ging zitten,
kwamen zijn leerlingen tot hem.
2Hij opende zijn mond en leerde hen,
zeggend:
3Gelukkig de armen van geest
omdat van hen het koninkrijk der hemelen is.
4Gelukkig zij die treuren,
omdat zij vertroost zullen worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen
omat zij de aarde zullen beërven.
6Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
omdat zij verzadigd zullen worden.
7Gelukkig zij die zich ontfermen,
omdat zij ontferming zullen ontvangen.
8Gelukkig die rein van hart zijn,
omdat zij de Godheid zullen zien.
9Gelukkig de vredestichters,
omdat zij zonen van God genoemd zullen worden.
10Gelukkig zij die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
omdat van hen het koninkrijk der hemelen is.

11Gelukkig zijn jullie,
wanneer ze jullie smaden en vervolgen
en allerlei kwaad over jullie spreken vanwege mij.
12Verblijdt je en verheugt je
omdat jullie loon groot is in de hemelen,
want zo hebben ze de profeten, die vóór mij, vervolgd.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 5 Aug 2022 11:40:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 [Evangelie] Bergrede, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 [] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede

Allerheiligen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1866; Colofon