aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
13e van de zomer, 11 september 2022
Exodus 32,7-14
Vertaling
7JHWH sprak tegen Mozes:
Ga, daal af want jouw volk,
dat je hebt doen opgaan uit het land Egypte, is verdorven.
8Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hen had aangewezen.
Zij hebben voor zichzelf een beeld van een stierkalf gemaakt
en zijn daarvoor neergeknield1 en hebben daarvoor slachtoffers gebracht.
Zij zeggen:
Dit is uw god Israël, die u heeft doen optrekken uit het land Egypte.
9JHWH zei tegen Mozes:
Ik heb dit volk bekeken. Zie, het is hardnekkig.
10Laat mij [begaan] en mijn toorn zal over hen ontbranden en hen verteren.
Maar jou zal ik tot een groot volk maken.
11Mozes wilde JHWH, zijn god, milder stemmen en zei:
Waarom, JHWH, uw toorn ontbranden over uw volk
dat u met uw grote kracht en sterke arm hebt doen uittrekken uit het land Egypte?
12Zou Egypte2 dan niet zeggen:
Met kwade bedoelingen heeft hij hen doen uittrekken,
om hen uit te moorden in de bergen
en hen af te maken,3 weg van de aardbodem.
Keer terug van uw brandende toorn en wees genadig over het kwaad van uw volk.
13Breng in herinnering Abraham, Izak en Israël, uw dienaren,
om wie u heeft gezworen op u zelf toen u tot hen sprak:
Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel
en deze gehele aarde, waarvan ik heb gezegd [die] te geven aan uw nageslacht,
zullen zij voor eeuwig bezitten.”
14En JHWH kreeg berouw over het kwaad
waarvan hij had gezegd dit zijn volk aan te doen4
Noten
1Lett. Hebben zich daarvoor diep gebogen
2 Land en volk samen gezien als politieke macht, BDB. Een Egyptenaar wordt meestal aangeduid met מִצְרִי .
3Zie Gen. 18, 21 waar het zelfde werkwoord כָּלָה wordt gebruikt voor de beoogde vernietiging van de inwoners van Sodom.
4Zie ook het commentaar van Joep Dubbink bij Exegeses en zijn artikel in Amsterdamse Cahiers 33, Mozes als mediator, blz. 21 e.v.
Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 13e van de zomer
Laatste wijziging 11 Jun 2022 08:52:52
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 32,7-14 [OT] , Ex. 32,7-14 [OT] , Ex. 32,7-14 [OT] , Ex. 32,7-14 [OT] , Ex. 32,7-14 [OT] , Ex. 32,7-14 [OT]
Exegeses: Ex. 32,7-14 [Commentaar] Gods bekering

13e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Ex. 32,7-14 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 606; Colofon