aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eeuwigheidszondag, 20 november 2022
Lucas 21,5-19
Vertaling
5En toen sommigen over de tempel zeiden,
dat die met mooie stenen en wijgeschenken was versierd,
6zei hij:
Dat1 is waar jullie op letten2
er zullen dagen komen waarin geen steen op steen wordt gelaten
die niet zal worden weggebroken.
7Zij bevroegen hem en zeiden:
Leermeester3 , wanneer zal dat zijn4 ?
En wat is het teken, als dat staat te geschieden?
8Maar5 hij zei:
Zie toe, laat je niet misleiden6 ,
want er zullen velen komen onder mijn naam, die zeggen:
Ik ben het!
en:
De tijd is dichtbij!
Ga niet achter hen aan7 .
9Maar wanneer jullie horen over oorlogen en onlusten,
schrik dan niet,
want dat moet eerst geschieden;
maar dit is niet gelijk het einde.
10Toen8 zei hij hen:
Opstaan9 zal volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.
11Er zullen zware bevingen zijn,
en nu hier dan daar hongersnoden en rampen
en schrikbarende dingen en vanaf10 de hemel grote tekenen zullen er zijn.
12Maar vóór dat alles
zullen zij hun handen aan jullie slaan en je vervolgen,
door je over te leveren aan de synagogen en gevangenissen
en je voor te leiden aan koningen en oversten,
— vanwege mijn naam.
13Dat zal voor jullie uitlopen op11 getuigenis12 .
14Neem je dan in je hart13 voor
niet van te voren te bedenken hoe je weerwoord zult leveren14 .
15Want ik15 zal jullie een mond16 en wijsheid geven,
waar allen die jullie tegenstanders zijn
niet zullen kunnen weerstaan of weerspreken17 .
16Jullie zullen overgeleverd worden
zelfs door ouders en broers en verwanten en vrienden
en zij zullen [sommigen] van jullie doden,
17en jullie zullen gehaat zijn door allen
— vanwege mijn naam;
18[maar] er zal geen haar van jullie hoofd verloren gaan.
19In je volharding18 zal jullie het bezielde leven19 ten deel vallen20 .
Noten
1ik vind de toevoeging ‘dingen’ bij ‘tauta’ lelijk; NB vertaalt steeds ‘dat alles’
2‘theorein’ is meer dan ‘zien’(NBV21
3zegt meer dan ‘meester’(NBV21)
4niet ‘gebeuren’ (NBV21)
5uitdrukkelijk een tegenstelling, zo ook NB
6zo NBV21
7voor ‘volgen’ (zo NBV21) heeft het bijbelgrieks een ander woord
8‘Tote’ verdwijnt bij de NBV21 in het formele ‘Hij vervolgde’
9NB ‘ontwaken’; NBV21 ‘ten strijde trekken’ mist de betekenis
10niet ‘aan’ (NBV21); NB ‘vanuit’
11laat NBV21 weg
12of: ‘getuigen’, zo NB
13laat NBV21 weg
14zo letterlijk; NBV21 vlak: ‘je verdediging niet voorbereiden’
15met nadruk; NB ‘ikzelf’
16zoals vaak laat NBV21 deze lichamelijke aanduiding weg
17zo letterlijk
18NBV ‘standvastigheid’
19NBV vlak ‘leven’
20Hebr. q-n-h; niet ‘vasthouden’ of ‘redden’ (NBV); de uitdrukking is een geheimenis, vraagt om uitleg, niet weg vertalen; NB ‘winnen’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Eeuwigheidszondag
Laatste wijziging 9 Jun 2022 12:11:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 21,5-19 [Evangelie] de verwoesting van Jeruzalem, Luc. 21,5-19 [Evangelie] , Luc. 21,1-19 [Evangelie] , Luc. 21,5-19 [Evangelie]

Eeuwigheidszondag - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 21,5-19 [Evangelie]
2Kon. 13,14-21 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 140; Colofon