aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 6 november 2022
Lucas 19,41-48
Vertaling
41En toen hij naderbij kwam en de stad zag jammerde hij over haar
42en zei: dat ook jij op deze dag zou weten wat tot vrede strekt;
43maar nu is het verborgen voor jouw ogen dat er dagen over je zullen komen
dat je vijanden rondom wallen zullen opwerpen
en je omsingelen en van alle kanten insluiten
44en je verpletteren, ook je kinderen in je;
en ze zullen in je geen steen op de andere laten
omdat je de tijd dat er naar je omgezien werd niet hebt begrepen.
45En hij ging de tempel binnen en begon de verkopers
46eruit te gooien en zei tegen hen:
‘er staat geschreven: een huis van gebed zal mijn huis zijn’,
maar jullie maken er een rovershol van.
47En hij gaf dagelijks onderricht in de tempel.
En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hem te doden,
alsook de eersten van het volk.
48Maar ze vonden niets wat ze konden doen,
want het hele volk hing aan zijn lippen
en luisterde.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 9 Jun 2022 12:09:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] Jezus'tranen over Jeruzalem, Luc. 19,41-48 [Evangelie] dominus flevit, Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Luthers leesrooster] , Luc. 19,41-48 [Evangelie]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 19,41-48 [Evangelie]
2Kon. 5,19-27 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 583; Colofon