aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de herfst, 30 oktober 2022
Lucas 19,1-10
Vertaling
1En aangekomen in Jericho trok hij door [de stad].
2En zie: daar was een man met de naam Zacheüs,
hoofdtollenaar en rijk.
3Hij zocht Jezus om te zien wie hij was,
maar kon dat niet vanwege de menigte,
want hij was klein van stuk.
4Hij liep snel vooruit en klom in een vijgenboom
om hem te zien wanneer hij voorbijkwam.
5Toen hij langs die plek kwam,
keek Jezus naar boven en zei tegen hem:
‘Zacheüs, haast je naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’
6Zacheüs haastte zich naar beneden
en ontving Jezus vol vreugde.
7Allen die dit zagen, zeiden morrend:
‘Hij is bij een zondig mens binnengegaan om te relaxen.’
8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:
‘Kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
9Jezus zei tegen hem:
‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen,
want ook hij is een zoon van Abraham.
10De Mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 9 Jun 2022 12:05:41
Reacties:
Nico Riemersma: Mijn commentaar
V. 1: Je plaatst τὴν Ἰεριχώ ten onrechte bij εἰσελθὼν. Het hoort thuis bij het hoofdwerkwoord, dus: ‘Aangekomen — nog liever binnengekomen – trok hij door Jericho.’
V. 2: ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος is het object van καὶ ἰδοὺ, dus: En zie een man bij name genoemd Zacheüs.
V. 2a: Er staat ὀνόματι καλούμενος (= 'bij name genoemd' of 'met de naam genoemd') en niet ὀνόματι (= met de naam).
V. 2b: Jij maakt er een bijstelling van bij Zacheüs: ‘hoofdtollenaar en rijk’, maar het is een hoofdzin: ‘en hij was hoofdtollenaar en hij was rijk’.  Lucas werkt veelvuldig met αὐτὸς.
V. 3: Ik zou ἐζήτει ook vertalen met ‘zocht’, de lezer moet echter wel bedenken dat ἐζήτει de betekenis heeft van ‘trachten’ (te zien), dus: ‘hij zocht te zien wie Jezus is.’
V. 4: ὅτι heeft hier niet de betekenis ‘wanneer’, maar ‘omdat’, dus: ‘omdat hij op het punt stond daarlangs door te trekken.’ Hier staat hetzelfde werkwoord: διέρχεσθαι als in vers 1: διήρχετο.
V. 5a: Er staat niet παρὰ (=langs), maar ἐπὶ (= op), dus: ‘toen hij ter plekke kwam’.
V. 5b (zie ook v. 6): Dit werkwoord: κατάβηθι vormt het antoniem van ἀνέβη (‘klom op de vijgeboom’) dus liever: ‘daal haastig af’.
V 6b: ‘Jezus’ staat er niet, maar αὐτὸν ( = hem).
V. 7a: ik zou een andere volgorde bepleiten: ‘morden, zeggend’.
V. 7b: ‘relaxen’, leuk vertaald, maar misschien net iets te leuk. Wat dacht je van ‘zich ontspannen’. Dan zou je in 2:7 kunnen vertalen met ‘ontspanning’. Andere mogelijkheid ‘onderdak’ (zie 9:12). Dan: ‘hij is bij een zondig man binnengegaan voor onderdak.’
V. 8: Waarom vertaal je ἰδοὺ hier met ‘kijk en in v. 2 met ‘zie’?
V. 8: NG51 vertaalt σταθεὶς (vgl. Luc. 18:11,40;19:8; Hand. 2:14; 5:20; 17:22; 27:21) in 18:40 met ‘stond stil’. Die betekenis zou het hier ook wel eens kunnen hebben. Nog beter/juister lijkt me: 'bleef staan'
V. 9: Andere, mogelijke vertaling: 'Vandaag gebeurde er redding aan dit huis'.
V. 10: Je laat γὰρ onvertaald, dus: ‘want de Mensenzoon is gekomen …’ [2022-09-27 14:11:27]

Andere vertalingen: Luc. 19,1-10 [Evangelie] een rijkaard wordt gered!, Luc. 19,1-10 [Evangelie] , Luc. 19,1-10 [Evangelie] Zoon van Abraham... een geroepene?, Luc. 19,1-10 [Evangelie] , Luc. 19,1-10 [Evangelie]

7e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 19,1-10 [Evangelie]
2Kon. 5,1-19 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2074; Colofon