aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 16 oktober 2022
Lucas 18,1-8
Vertaling
1Hij sprak een gelijkenis tot hen
met het oog op dat ze altijd moeten bidden
en niet de moed verliezen.
2Hij zei:
Er was een rechter in een stad
die geen ontzag had voor God
en zich van geen mens iets aantrok.
3Er was een weduwe in die stad.
Ze kwam steeds1 naar hem toe en zei:
Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij2.
4Hij wilde niet, een tijd lang.
Daarna zei hij bij zichzelf:
Al heb ik geen ontzag voor God
en trek ik me van geen mens iets aan,
5omdat deze weduwe het mij lastig maakt,
zal ik haar recht doen,
anders komt ze me uiteindelijk3 nog in het gezicht slaan.
6De Heer zei:
Hoor wat de rechter van het onrecht zegt.
7Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot hem roepen —
en hij geduld heeft met hen4?
8Ik zeg jullie:
hij zal hen recht doen, met spoed5.
Maar wanneer de mensenzoon komt,
zal hij dan het vertrouwen6 vinden op aarde?

Noten
1) ερχομαι ind ipf med: iteratief opgevat (cf. προς το δειν παντοτε προσευχεσθαι αυτους 18,1).
2) εκδικησον (verbum) en αντιδικος (nomen) hebben beide de stam δικη die in het Nederlands moeilijk herkenbaar-concordant te vertalen is.
3) εις τελος: naar/aan het einde.
4) is een ‘crux interpretum’: in welke relatie staat 7c (prs ind) tot 7ab (aor con)? Nico Riemersma, Het Lucasevangelie onder de loep, Middelburg 2018, 214-234, analyseert diverse vertalingen en interpretaties alvorens met een eigen oplossing te komen, die ik in beginsel volg.
5) Vergelijk de overeenkomst in zinsbouw tussen 4a en 8b met aan het eind respectievelijk επι χρονον en εν ταχει.
6) πιστις met artikel lijkt betrekking te hebben op het vertrouwen in een spoedige rechtsverschaffing (8b).
Afdrukken | vertaling door Klaas Holwerda | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 9 Jun 2022 12:03:32
Reacties:
jaap goorhuis: een paar opmerkingen bij de vertaling [2022-09-29 08:04:25]
v.1 dit is geen goed Nederlands. Wij zeggen zoiets als: met het oog daarop dat ...
v.6 De rechter van het onrecht is Nedergrieks. Dat zeggen wij zo niet. Dus gewoon: de onrechtvaardige rechter.
v.7c Wat hier staat begrijp ik zo niet. Evenmin zie ik trouwens een crux interpretum.
Er zijn in vers 7 twee hoofdwerkwoorden, verbonden met het voegwoord kai.
Dus: zal God geen recht doen aan ... en grootmoedig zijn over...
jaap goorhuis: een paar opmerkingen bij de vertaling [2022-09-29 08:04:39]
v.1 dit is geen goed Nederlands. Wij zeggen zoiets als: met het oog daarop dat ...
v.6 De rechter van het onrecht is Nedergrieks. Dat zeggen wij zo niet. Dus gewoon: de onrechtvaardige rechter.
v.7c Wat hier staat begrijp ik zo niet. Evenmin zie ik trouwens een crux interpretum.
Er zijn in vers 7 twee hoofdwerkwoorden, verbonden met het voegwoord kai.
Dus: zal God geen recht doen aan ... en grootmoedig zijn over...

Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 [Evangelie] Een gelijkenis over een rechter en een weduwe, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert, Luc. 18,1-8 [Evangelie]

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,1-8 [Evangelie]
2Kon. 2,19-25 [rector]

Deze site heeft 229 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 617; Colofon