aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
13e van de zomer, 11 september 2022
Lucas 15,1-10
Blijdschap over omkeer
Inleiding
Tegen het eng-religieuze groepsgevoel in vertelt Jezus in drie parabels over de ruimhartige blijdschap van het hemels geaarde geloven.
Vertaling
1Maar1 er waren er die hem benaderden2 om hem te horen
Het waren allemaal tollenaars en overtreders3 .
2En zowel de farizeeën als de schriftgeleerden monkelden4 erover,
ze zeiden:
’Die daar5 ontvangt overtreders en eet met hen.’
3Maar6 hij sprak tot hen deze gelijkenis,
hij zei:
4’Welk7 mens onder jullie die honderd schapen heeft
en er onder hen8 één verloren heeft,
zal niet de negenennegentig achterlaten in de woestijn
en op weg gaan naar het verlorene9
tot hij het vindt?
5En wanneer hij het gevonden heeft,
legt10 hij het op zijn schouders, blij.
6En als hij thuis komt
roept hij de vrienden en de buren samen,
hij zegt tegen hen:
'Wees blij mét mij,
omdat ik het gevonden heb11 , mijn12 schaap dat verloren was!'
7Ik zeg jullie:
zo zal er blijdschap in de hemel zijn over één overtreder
die omkeert13
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen omkeer nodig hebben!

8Of welke vrouw die tien drachmen heeft –
als zij één drachme verliest,
pakt zij dan niet een lamp
en veegt het huis
en zoekt zorgvuldig,
totdat zij die vindt?
9En wanneer zij die gevonden heeft
roept zij de vriendinnen en buren samen,
zij zegt:
'Wees blij mét mij,
omdat ik deze gevonden heb, de drachme die ik verloren had14 !'
10Zo, zeg ik jullie, geschiedt15 er blijdschap voor de ogen van Gods engelen16
over één zondaar die omkeert!
Noten
1zo NB, contrapunt tegenover het voorafgaande
2de NBV21 laat dit bijzondere Tenach-woord niet horen
3op deze site (2019) vertaalde Klaas Eldering het stoffige woord ‘zondaren’ met ‘losers’, is misschien al te populair, maar wel veelzeggend; ik overwoog de vertaling ‘fouten’, geeft wel de strekking weer, maar is niet als substantief te gebruiken, daarom ‘overtreders’ in de zin van wetsovertreders
4het woestijnwoord van het volk dat terug verlangt naar Egypte, tegen de bevrijding door JHWH in; het is meer dan ‘mopperen’; NB ‘grommen’
5poging tot stigmatisering; NBV21 ‘Die man’ – maar het woord ‘man’ staat er niet
6zo ook NB; ‘eipen de’ zet Jezus’ tegenactie in
7NB ‘zomaar een’ —  maar niet op de parallelle plaats in vs. 8
8parallel met ‘onder jullie’ – zo terecht Leen de Ronde in 2010 op deze website; NB heeft 2x ‘uit’
9de NBV21 doorbreekt de nadruk op ‘verloren’, door te vertalen ‘verdwaalde’ – heel jammer
10zo NB en NBV21
11het vinden staat en gaat voorop
12nadrukkelijk ‘mijn’, helaas verdwenen in de NBV21
13NBV21 ‘tot inkeer komt’, is toch net minder krachtig
14NBV21 ‘kwijt was’ – de actie is er uit
15nadrukkelijk een ander woord dan in vs. 7
16Leen de Ronde tekent erbij aan: “nl. bij God zelf. Evenmin als de vinders van het verlorene [in de parabel] wil God eenzaam zijn in zijn vreugde”
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 13e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:40:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om het terugvinden van wat / wie verloren , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om wat / wie terug werd gevonden , Luc. 15,1-10 [Evangelie] Wie onder jullie ?, Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Luthers leesrooster] Wees samen met mij verheugd..., Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 15,1-10 [Commentaar] Verloren, gevonden

13e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Ex. 32,7-14 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 30; Colofon