aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 4 september 2022
Deuteronomium 30,15-20
Vertaling
15Zie, Ik plaats vandaag voor je aangezicht
en het leven en het goede
en de dood en het kwade.
16Wat Ik je vandaag gebied,
[is] om JHWH, je God, lief te hebben,
om in zijn wegen te gaan
en om zijn geboden, zijn verordeningen en zijn rechtsregels te bewaren.
Dan zal je leven en talrijk worden,
en zal JHWH, je God, je zegenen in het land
waar jij naartoe komt om het in bezit te nemen.
17Als je hart zich omkeert en je niet luistert,
en je je laat verleiden om je voor andere goden neer te buigen en hen te dienen,
18dan maak ik jou vandaag bekend
dat je zeker te gronde zal gaan,
dat je je dagen zeker niet zult verlengen op de grond
waarvoor jij de Jordaan zal oversteken
om daar te komen om die in bezit te nemen.

19Ik roep vandaag en de hemel en de aarde tot getuigen tegen je.
Het leven en de dood plaats ik voor je aangezicht
de zegen en de vloek
dan verkies je [toch] het leven,
en je zult leven, jij en je nazaten,
20door JHWH, uw God, lief te hebben,
door naar zijn stem te luisteren en
door hem aan te hangen,
want Hij is je leven en de verlenging van je dagen,
en door te gaan zitten op de grond
die JHWH aan je vaderen,
aan Abraham, aan Izaak en aan Jakob,
gezworen heeft om die aan hun te geven.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:24:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 14,25-33 [Evangelie]
Deut. 30,15-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 4; Colofon